LTC0240/2 - Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas zoom.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.03.2021 - 12.04.2021

Registreerimise tähtaeg

10.03.2021

Toimumise koht

Veebikoolitus zoom keskkonnas

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 26 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Osaledes anatoomia ja füsioloogia kursusel omandad teadmised inimese organismist, mida kõik inimese tervisega kokku puutuvad spetsialistid peaks teadma. Õpid tundma inimese organismi, ehitust ja selle funktsioneerimist.

Sihtgrupp

Eri spordialade treenerid treenerid ning teised tervisevaldkonnas töötavad
spetsialistid, liikumisõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, tervishoiutöötajad, tervisehuvilised.

Eesmärk

Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.

Sisu

Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus ja lihaskoe füsioloogia. Kere ja kaela lihased funktsionaalsete gruppidena. Õlavöötme lihased funktsionaalsete gruppidena. Käe lihased fünktsionaalsete gruppidena. Vaagnavöötme lihased ja nende funktsioon. Jala lihased funktionaalsete gruppidena. Mälumis- ja miimilised lihased ning nende funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus. Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus.
Hingamismahud ja -sagedused. Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Organismi kui terviku toimimine.

Õpiväljundid

tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe; mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi; tunneb siseelundite ehitust ja talitlust; teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid; mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.

Eeldused

Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 54-kohalises loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Lõpetamistingimused

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda kõikides tundides ning esitada kodutööd.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Saima Kuu, PhD, on terviseteaduste lektor. Omab doktorikraadi liikumis- ja sporditeadustes. Peale ülikooli lõpetamist asus ta tööle füsioterapeudina ning juhtis Eesti Massööride Liitu. Inimese anatoomiat ja füsioloogiat on ta õpetanud aastast 2002, alguses Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis ning alates 2013. aastast Tallinna Ülikoolis.

Kursuse hind

285 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
TLÜ tunnistus 2 EAP mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

9

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.03.2021 10:00-15:30 Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus, ja lihaskoe füsioloogia. Kokkuvõte ja kordamine Saima Kuu Veebikeskkond Zoom
13.03.2021 10:00-15:30 Kere ja kaela lihased funktsionaalsete gruppidena. Õlavöötme lihased funktsionaalsete gruppidena. Käe lihased funktsionaalsete gruppidena. Vaagnavöötme lihased ja nende funktsioon. Jala lihased funktsionaalsete gruppidena. Mälumis- ja miimilised lihased ning nende funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Kokkuvõte ja kordamine Saima Kuu Veebikeskkond Zoom
26.03.2021 10:00-15:30 Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk _ ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel _ ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel _ ehitus ja talitlus; Haistmismeel ja maitsmismeel _ ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Hingamismahud ja –sagedus. Kokkuvõte ja kordamine Saima Kuu Veebikeskkond Zoom
27.03.2021 10:00-15:30 Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Organismi kui terviku toimimine. Kokkuvõte ja kordamine. Saima Kuu Veebikeskkond Zoom