Treenerite IV taseme spordi üldainete teooriakursus
Kursuse kood TSC0019/4
Toimumise aeg 16.10.2015 - 08.11.2015
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/@59.4141906,...
Sihtgrupp Kõikide spordialade treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud Abitreeneri (EKR tase 3) spordi üldainete koolituse ja/või omavad Abitreeneri kutsekvalifikatsiooni.
Eesmärk Toetada teoreetiliste üldteadmiste omandamist spordiala IV taseme ( nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks.
Sisu Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 8 akadeemilist tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 16 akadeemilist tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 26 akadeemilist tundi
Õpiväljundid Omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri IV taseme eksami sooritamiseks spordi üldainete osas.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine õppetegevuses
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Karin Baskin,
Kaivo Thomson,
Joe Noormets,
Tiiu Olm,
Marion Piisang,
Indrek Rannama,
Meeli Roosalu,
Marko Udras
Kursuse hind 185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga 60.- koolitusele toimub registreerumine EOK kodulehel http://www.eformular.com/treener2009/tase123.html . Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 13.10.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.10.2015    14:00-19:00     Räägu 49
 17.10.2015    09:00-18:00     Räägu 49
 18.10.2015    09:00-18:00     Räägu 49
 06.11.2015    14:00-19:00     Räägu 49
 07.11.2015    09:00-18:00     Räägu 49
 08.11.2015    09:00-16:00     Räägu 49