HRC0423/1 - Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis?

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.12.2021 - 08.12.2021

Registreerimise tähtaeg

08.12.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak ja/või Zoom

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Üld- ja kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõpetajaid, kes rakendavad ettevõtlus- ja karjääriõppe mooduleid ning eriala- ja üldainete õpetajad, kes soovivad lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet ainetundidesse.

Eesmärk

Saada ülevaade ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise võimalustest üld- ja erialaainetega ning oskused rakendada lõimitud õpet.

Sisu

Lõimitud õppe olemus ja vajalikkus. Ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimine eriala- ja üldainetega; lõimingut mõjutavad tegurid kooli kontekstis (ülevaade Edu&Tegu uuringust – lõimimispraktika koolides). Praktilised näited ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise eri võimalustest koolis (kogemuslood õpetajatelt). Praktiline harjutus: meeskonnatööna lõimitud tunni planeerimine, ettekanded ja analüüs.

Õpiväljundid

mõistab lõimitud õppe olemust ja vajalikkust, ettevõtlus- ja karjääriõppe eri teemade lõimimise võimalusi, ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise võimalusi eriala ja üldainete tundidega; kavandab ettevõtlus- ja karjääriõpet lõimituna üld- ja erialaõppega; koostab ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimingu plaani oma kooli konteksti arvestades.

Eeldused

sihtgruppi kuulumine

õpikeskkond

Õppes saab osaleda reaalajas distantsilt Zoomi keskkonnas või etteteatamisega ka ülikoolis arvestades kehtivate piirangutega. Hajaruum kohalõppijate ja kaugõppijate samaaegseks õpetamiseks.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, rühmatöö, grupirefleksioon, praktiline harjutus, arutelu. Praktiline töö: lõimitud ettevõtlus- ja karjääriõppe plaan õppetegevuses kasutamiseks oma kooli kontekstis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Janika Leoste, Reeli Liivik, Pille Granovski, Merit Luik, Merle Aasna, Tiina Kilumets, Mart Kimmel

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Andrea Annus, andrea.annus@tlu.ee
Avatud akadeemia, Lilina Rückenberg , 619 9516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Kätlin Vanari, 619 9856, kvanari@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.12.2021 13:00-16:30
08.12.2021 13:00-16:30