Õppimine vanemas eas ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0230/4
Toimumise aeg 17.01.2018 - 18.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, T-412
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Spetsialistid, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega (maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt).
Eesmärk Omandada teadmisi arengust ja õppimisest vanemas eas.
Sisu Areng ja õppimine vanemas eas. Miks on vanemaealiste õppimise ja arendamise teema oluline, sotsiaal-demograafilised põhjused, õppimine kui inimese teadliku vananemise viis.
Miks on vanemaealiste õppimise ja arendamise teema oluline: Õpivõime muutused normaalsel vananemisel. Vanemaealiste õppe korraldamise vormid (briti ja prantsuse lähenemine). Vanemaealiste õppe valdkonna alusdokumendid Eestis. Vanemaealiste õppe praktika teistes riikides.
Haridusgerontoloogia arengulugu ja kriitiline analüüs. Vanemaealiste õppimise praegune olukord Eestis – mida tehakse ja mida võiks teha.
Põlvkondade vaheline koostöö kogukonnas/kodus/tööl: koostöö liigid, edutegurid, riskid, kasu vanemaealistele, noortele ja kogukonnale. Põlvkondade vahelise koostöö näited Eestis ja mujal maailmas. Digipädevuste kui uute üldoskuste levik põlvkondade vahel. Põlvkondade vahelise õppe projekti ettevalmistus. Teadmiste jagamise korraldus töökeskkonnas ja kogukonnas, loomuliku juhendamise (naturalistic tutoring) toetamine. Vananemiskogemuse jagamine kogukonnas ja kodus.
Õpiväljundid Teab, millised on vanemas eas õppimisel iseärasused ning kuidas rakendada võimalusi õppimise toetamiseks.
Eeldused Vanemaealiste arendamisega seotud töökogemus
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Kõgrharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiina Tambaum
Kursuse hind 246 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee