Fotograafia alused
Kursuse kood FKC0070/2
Toimumise aeg 05.09.2020 - 16.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
Sihtgrupp Kõik, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina


Anyone who is interested in photography as a means of expression, wish to gain more from using their digital camera and to learn some basic skills for processing of digital images. Participants will get feedback to their own works and independent creative tasks. This is an entry-level training.
Eesmärk täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi
Sisu I Pildiruum ja kujutamise viisid. Fotograafilise pildi omadused. Arhitektuur, linnaruum ja maastik. Kaamera ja optika mõju pildi tulemusele. Digitaalfoto seadete valikud eesmärgist lähtuvalt.
II Portree, autoportree, grupiportree. Dokumentalistika ja lugude jutustamine. Osalejate tööde tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: failiformaadid, programmide tööriistad (nt Photoshop), valgus ja kontrast, perspektiiv.
III Objekt, ruum ja valgus. Vaikelud ja tähenduslikud objektid. Kursuse pildistamisülesande tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: kontrast, värv ja filtrid, esmane pildimontaaž.
IV Lavastuslik fotograafia. Kaasaegse fotokunsti väljendusvahendid. Fotoseeriate komponeerimine. Osalejate tööde arutelud. Fototrüki materjalid ja eksponeerimise võimalused.
Õpiväljundid on teadlik fotograafilise väljenduse mitmekesistest võimalustest, on omandanud praktilisi oskusi fotoseeriate pildistamisel ja fotode digitöötluses.
Eeldused Algtaseme koolitus
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert
Maht 1 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tõnu Talpsep, operaator/BFMi tehnikaspetsialist ja Laura Roomets, BA multimeedia BFM
Kursuse hind 250 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.09.2020    10:00-13:00 Valgus - fotograafi pintsel Tõnu Talpsep, BFM  
 11.09.2020    18:00-21:00 Optika ja silm Tõnu Talpsep, BFM  
 18.09.2020    18:00-21:00 Kompositsioon - pilgu püüdmise ja hoidmise kunst Tõnu Talpsep, BFM  
 26.09.2020    10:00-13:00 Digitaalne pilditöötlus Photoshop programmis Laura Roomets, BFM  
 03.10.2020    10:00-13:00 Natura ja natura morte Tõnu Talpsep, BFM  
 10.10.2020    10:00- Väljasõit loodusesse pildistama "Ühe paiga tuhat palet" Tõnu Talpsep, BFM oma sõidukuludega, jagades sõiduvahendeid, täpsemalt selgub juba koolitusel
 16.10.2020    18:00-21:00 Piltide analüüs Tõnu Talpsep, BFM  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp