FKC0070/2 - Fotograafia alused

Kursus toimub laupäeviti ja reedeti allpool märgitud kuupäevadel

Toimumise aeg

05.09.2020 - 16.10.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone

Maht

38 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Kõik, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina


Anyone who is interested in photography as a means of expression, wish to gain more from using their digital camera and to learn some basic skills for processing of digital images. Participants will get feedback to their own works and independent creative tasks. This is an entry-level training.

Eesmärk

täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi

Sisu

I Pildiruum ja kujutamise viisid. Fotograafilise pildi omadused. Arhitektuur, linnaruum ja maastik. Kaamera ja optika mõju pildi tulemusele. Digitaalfoto seadete valikud eesmärgist lähtuvalt.
II Portree, autoportree, grupiportree. Dokumentalistika ja lugude jutustamine. Osalejate tööde tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: failiformaadid, programmide tööriistad (nt Photoshop), valgus ja kontrast, perspektiiv.
III Objekt, ruum ja valgus. Vaikelud ja tähenduslikud objektid. Kursuse pildistamisülesande tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: kontrast, värv ja filtrid, esmane pildimontaaž.
IV Lavastuslik fotograafia. Kaasaegse fotokunsti väljendusvahendid. Fotoseeriate komponeerimine. Osalejate tööde arutelud. Fototrüki materjalid ja eksponeerimise võimalused.

Õpiväljundid

on teadlik fotograafilise väljenduse mitmekesistest võimalustest, on omandanud praktilisi oskusi fotoseeriate pildistamisel ja fotode digitöötluses.

Eeldused

Algtaseme koolitus

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Tõnu Talpsep, operaator/BFMi tehnikaspetsialist ja Laura Roomets, BA multimeedia BFM

Kursuse hind

250 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.09.2020 10:00-13:00 Valgus - fotograafi pintsel Tõnu Talpsep, BFM
11.09.2020 18:00-21:00 Optika ja silm Tõnu Talpsep, BFM
18.09.2020 18:00-21:00 Kompositsioon - pilgu püüdmise ja hoidmise kunst Tõnu Talpsep, BFM
26.09.2020 10:00-13:00 Digitaalne pilditöötlus Photoshop programmis Laura Roomets, BFM
03.10.2020 10:00-13:00 Natura ja natura morte Tõnu Talpsep, BFM
10.10.2020 10:00- Väljasõit loodusesse pildistama "Ühe paiga tuhat palet" Tõnu Talpsep, BFM oma sõidukuludega, jagades sõiduvahendeid, täpsemalt selgub juba koolitusel
16.10.2020 18:00-21:00 Piltide analüüs Tõnu Talpsep, BFM