HKC0045/2 - Praktiline haridustehnoloogia II

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.01.2019 - 29.10.2019

Registreerimise tähtaeg

14.01.2019

Toimumise koht

Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 203

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 62 tundi)

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.

Sisu

Moodulid:
1. Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine.
2. Ajaleht,voldik,poster - infograafika disainimine mingil teemal.
3. Testide koostamine erinevates veebikeskkondades.
4. Hindamismudeli konstrueerimine.
5. Ekraanivideo ja videotesti loomine.
6. Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga.
7. Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks.
8. Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi!
9. Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine.
10. Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine.

Õpiväljundid

- oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi;
- mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav õpikeskkond: seminariruumid, e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Airi Aavik, Liia Lees, Marek Seil, Aile Nõupuu

Kursuse hind

320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.01.2019 14:00-17:30 Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine
29.01.2019 14:00-17:30 Ajaleht, voldik, poster - infograafika disainimine vabal teemal
26.02.2019 14:00-17:30 Testide koostamine erinevates veebikeskkondades
26.03.2019 14:00-17:30 Hindamismudeli konstrueerimine
23.04.2019 14:00-17:30 Ekraanivideo ja videotesti loomine
14.05.2019 14:00-17:30 Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga
04.06.2019 14:00-17:30 Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks
23.08.2019 14:00-17:30 Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi
17.09.2019 14:00-17:30 Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine
29.10.2019 14:00-17:30 Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine