Praktiline haridustehnoloogia II
Kursuse kood HKC0045/2
Toimumise aeg 08.01.2019 - 22.10.2019
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 203
Sihtgrupp Tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.
Sisu Moodulid:
1. Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine.
2. Ajaleht,voldik,poster - infograafika disainimine mingil teemal.
3. Testide koostamine erinevates veebikeskkondades.
4. Hindamismudeli konstrueerimine.
5. Ekraanivideo ja videotesti loomine.
6. Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga.
7. Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks.
8. Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi!
9. Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine.
10. Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine.
Õpiväljundid - oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi;
- mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas.
Eeldused Valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.
Lõpetamistingimused Õppija esitab iga mooduli järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav õpikeskkond: seminariruumid, e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 62)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik, Liia Lees, Marek Seil, Aile Nõupuu
Kursuse hind 320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.01.2019    14:00-17:30 Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine    
 29.01.2019    14:00-17:30 Ajaleht, voldik, poster - infograafika disainimine vabal teemal    
 26.02.2019    14:00-17:30 Testide koostamine erinevates veebikeskkondades    
 26.03.2019    14:00-17:30 Hindamismudeli konstrueerimine    
 23.04.2019    14:00-17:30 Ekraanivideo ja videotesti loomine    
 14.05.2019    14:00-17:30 Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga    
 04.06.2019    14:00-17:30 Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks    
 23.08.2019    14:00-17:30 Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi    
 17.09.2019    14:00-17:30 Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine    
 22.10.2019    14:00-17:30 Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine