FKC0082/2 - Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Koolitus on väikeettevõtte töötajatele tasuta ja osalejad valitakse aadressile: katrin.sigijane@tlu.ee saadetud motivatsioonikirjade alusel.
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

29.10.2020 - 19.11.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja

Maht

48 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

väikeettevõtjad, kes on huvitatud omanäolisest kodulehest ja veebiturundusest

Eesmärk

õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel

Sisu

Eri meetodid, kuidas edastada ühe projekti raames oma sihtgrupile ettevõtte kodulehel ja veebiturunduses nii sõnalist kui ka visuaalselt sõnumit.
I Disainimeetodid ja itereerimise mõiste. Empaatia sihtgrupi suhtes ja selle kasutamine loo jutustamisel.
II Väärtuspakkumise formuleerimine oma persoonadele. Lugude rääkimise alused.
III Kuidas luua läbimõeldud kodulehte, disainida õiget kasutaja liikumisteekonda ja samal ajal jutustada persoonadele mõeldud lugu?
IV Kuidas testida oma prototüüpi?

Õpiväljundid

analüüsib probleeme ja leiab disainimõtlemise loovas võtmes lahendusi; kasutab loominguliselt digitaalseid lahendusi; uurib iseseisvalt oma sõnumi sihtgruppi; loob sihtgrupiti kõnetava sõnumi; loob lihtsamaid veebilehe prototüüpe, on omandanud nende loomise põhitõed; on saanud väikeses meeskonnas töötamise kogemuse.

Eeldused

arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

õpikeskkond

klassiruum tänapäevase esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

audiovisuaalne loojutustus ja/või veebidisain minimaalselt BA tasemel

Lõpetamistingimused

Loeng, praktikum ja iseseisva tööna loominguliste koduülesannete lahendamine. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal lugu jutustav prototüüp oma ettevõtte veebikeskkonnast.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Neveli Niit, BA audiovisuaalne meedia BFM, BA teenuste juhtimine ja turundus TTÜ

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.10.2020 09:00-17:15 Neveli Niit, BFM
05.11.2020 09:00-17:15 Neveli Niit, BFM
12.11.2020 09:00-17:15 Neveli Niit, BFM
19.11.2020 09:00-17:15 Neveli Niit, BFM