TSC0022/8 - Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

COVID 19 st tingitud piirangutest ja vähese huvi tõttu koolituse vastu, kursust kevadsemestril ei toimu
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.03.2021 - 12.06.2021

Registreerimise tähtaeg

15.03.2021

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49 sportmängude saal
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud abitreeneri (EKR tase 3) korvpallitreeneri koolituse ja/või omavad abitreeneri kutsekvalifikatsiooni korvpallis.

Eesmärk

korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.

Sisu

Korvpalluri individuaalne, grupiline ja võistkondlik tegutsemine ründe- (kiir-,varajane ja positsiooniline rünnak) ja kaitsemängus (mees-mees, maa-ala, segakaitse formatsioonid, pressing). Tutvumine erinevate koolkondade mängufilosoofiaga. Mängude jälgimine ja analüüs. Hooaja planeerimine ja ülesehitus. Korvpalluri ÜKE arendamise põhimõtted. Individuaalsete tehniliste oskuste täiustamine ja nende õpetamise metoodika. Võistkondlik ründe- ja kaitsemäng. Võistlusmääruste tõlgendused noorte korvpallis.

Õpiväljundid

On valmistunud teoreetiliselt ja praktiliselt korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) eksami sooritamiseks. Oskab sooritada ja õpetada korvpalli keerulisemaid tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, orienteeruda võistkonna ründe- ja kaitsemängu erinevates formatsioonides, läbi viia treeningtundi täies mahus, planeerida võistkonna hooaega.

Eeldused

töötamine treenerina

õpikeskkond

sportmängude saal

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert ja õppejõud

Lõpetamistingimused

Osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine; osaleja viib iseseisvalt läbi praktilise treeningtunni 60 minutit ja sooritab kirjaliku erialatesti

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kersti Sirel

Kursuse hind

190 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub Tallinna Ülikooli õppeaine TSK 6149.LT (4,0 EAP) Korvpallitreeneri IV taseme erialane koolitus raames. TLÜ üliõpilased saavad deklareerida ennast TLÜ ÕIS-i kaudu. Teiste kõrgkoolide üliõpilastele külalisüliõpilaseks registreerimise tähtaeg 18.01.2021-01.02.2021 loe lähemalt: https://bit.ly/2BYiKJm

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, 5262974, Kersti.Sirel@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
27.03.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
10.04.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
24.04.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
08.05.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
15.05.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
22.05.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
05.06.2021 10:00-14:30 Räägu võimla
12.06.2021 10:00-14:30 Räägu võimla