Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus
Kursuse kood TSC0022/6
Toimumise aeg 09.02.2019 - 25.05.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49 sportmängude saal
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud abitreeneri (EKR tase 3) korvpallitreeneri koolituse ja/või omavad abitreeneri kutsekvalifikatsiooni korvpallis.
Eesmärk korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.
Sisu Korvpalluri individuaalne, grupiline ja võistkondlik tegutsemine ründe- (kiir-,varajane ja positsiooniline rünnak) ja kaitsemängus (mees-mees, maa-ala, segakaitse formatsioonid, pressing). Tutvumine erinevate koolkondade mängufilosoofiaga. Mängude jälgimine ja analüüs. Hooaja planeerimine ja ülesehitus. Korvpalluri ÜKE arendamise põhimõtted. Individuaalsete tehniliste oskuste täiustamine ja nende õpetamise metoodika. Võistkondlik ründe- ja kaitsemäng. Võistlusmääruste tõlgendused noorte korvpallis.
Õpiväljundid On valmistunud teoreetiliselt ja praktiliselt korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) eksami sooritamiseks. Oskab sooritada ja õpetada korvpalli keerulisemaid tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, orienteeruda võistkonna ründe- ja kaitsemängu erinevates formatsioonides, läbi viia treeningtundi täies mahus, planeerida võistkonna hooaega.
Eeldused töötamine treenerina
Lõpetamistingimused Osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine; osaleja viib iseseisvalt läbi praktilise treeningtunni 60 minutit ja sooritab kirjaliku erialatesti
Õpikeskkond sportmängude saal
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert ja õppejõud
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kersti Sirel, Marko Parkonen, Jegor Mitrofanski, Marek Koitla, Kirsti Pedak, Märt Raam, Raido Roos, Alar Varrak , Howard Freier, Indrek Visnapuu, Andres Sõber, Tiit Sokk, Janne Schasmin
Kursuse hind 190 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub Tallinna Ülikooli õppeaine TSK 6149.LT (4,0 EAP) Korvpallitreeneri IV taseme erialane koolitus raames. TLÜ üliõpilased saavad deklareerida ennast TLÜ ÕIS-i kaudu. Teiste kõrgkoolide üliõpilastele külalisüliõpilaseks registreerimise tähtaeg 07.01.2019-28.01.2019 loe lähemalt: https://bit.ly/2BYiKJm
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, 5262974, Kersti.Sirel@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.02.2019    10:00-14:30 1- Pick`n`Rolli rakendamine rünnakul 2- Treener vs kohtunik Marko Parkonen, Jegor Mitrofanski Rä-võimla
 02.03.2019    10:00-14:30 1- Hooaja planeerimine, perspektiivne planeerimine noorte korvpallis 2- Vigastuste preventatsioon Marek Koitla, Kirsti Pedak Rä-võimla
 16.03.2019    10:00-14:30 1- Individuaalse ründemängu oskuste õpetamine ja arendamine 2- Korvpalli juurdeviivad mängud Märt Raam Rä-võimla
 30.03.2019    10:00-14:30 1- Maa-ala kaitse 2- Katted pallita ja palliga mängijale Raido Roos, Alar Varrak Rä-võimla
 13.04.2019    10:00-14:30 1- Pick`n`Roll rünnakul 2- Lauavõitlus ja Transition Howard Freier, Indrek Visnapuu Rä-võimla
 27.04.2019    10:00-14:30 1- Lõiked 2- Talendi äratundmine Marek Koitla, Andres Sõber Rä-võimla
 11.05.2019    10:00-14:30 1- Individuaalne ja võistkondlik kaitsemäng 2- Millele pöörata tähelepanu individuaalse ründe- ja kaitsemängu õpetamisel? Tiit Sokk, Janne Schasmin Rä-võimla
 25.05.2019    10:00-14:30 Eksam   Rä-võimla