YKC0141/1 - Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.03.2024

Registreerimise tähtaeg

25.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

koolitus sobib neile, kelle tööülesannete edukuse üheks oluliseks elemendiks on suhtlusoskus kolleegide, partnerite, kodanike ja meediaga ning võimekus argumenteeritult mõelda, otsustada ja seisukohti väljendada

Eesmärk

Tunda enesekindlalt keerulistes tööalastes suhtlusolukordades ja omandada võtted, mis toetaks nendes olukordades toimetulekut.

Sisu

Argument kui mõttemudel, mis on kasulik tööriist enda seisukohtade ja mõtete sõnastamisel potentsiaalselt keerulistes suhtlusolukordades

Õpiväljundid

teab, millises tööalases suhtlusolukorras on võimalik argumente kasutada; koostab oma otsuste tegemiseks ja toetuseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente; kogub infot ja hindab seda kriitiliselt; teab, kuidas kuulata ja analüüsida suhtluspartneri esitatud seisukohti ja küsimusi; oskab vastuargumentidega kaitsta ja taastugevdada oma seisukohti ja otsuseid suhtluse käigus.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Speaksmart OÜ tegevjuht, TÜ Õigusteadused

Lõpetamistingimused

Koolitusel õpitakse kasutama argumenti kui mõttemudelit: videokoolitus, grupitööd, loeng.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Oskar Samuel Rebane

Kursuse hind

150 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karinr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

7