Isiksuse omadused, psühholoogiline kapital ja sooritusedukus
Kursuse kood LTC0147/1
Toimumise aeg 11.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp Ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed.
Eesmärk saada ülevaade isiksuse omadustest, mis määravad ära sooritusedukuse taseme.
Sisu Isiksuse püsiomadused ja sooritusedukus. Psühholoogiline kapital ning edukus. Stressile vastupanuvõime ja isiksuseomadused. Psühholoogilise kapitali kujundamine ja kujunemine. Vabale ametikohale kandideerides antakse kandideerijale erineval moel hinnanguid tema võimekusele lahendada tulevasel töökohal või ametis teatud tööalaseid ülesandeid. Sellist sooritusedukuse hinnangut või prognoosi tehakse testide ning intervjuude baasil. Nagu selgub, on sooritusedukust mõjutavate tegurite hulgas nii isiksuse püsiomadused kui ka omadused, mis kujunevad välja sotsiaalse keskkonna mõjul. Vaadeldakse psühholoogilise kapitali, isiksuse omaduste ja stressile vastupanuvõime rolli sooritusedukuses. Milleta ei saa saavutada oma tööalaseid eesmärke? Kuidas kujundatakse välja suur psühholoogiline kapital ja tugev stressile vastupanuvõime?
Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:
 Isiksuse püsiomadused ja sooritusedukus
 Psühholoogiline kapital, selle kujunemine ja kujundamine
 Stressile vastupanuvõime ja sooritusedukus
Õpiväljundid teab püsivaid ja muutuvaid isiksuse omadusi, mis määravad ära sooritusedukuse.
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, grupitööd, arutelud.
Õpikeskkond Kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik on esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab käibemaksu, materjale, kohvipausi ning kerget lõunat)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.05.2018    10:00-11:30 Seminar   M-439
 11.05.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 11.05.2018    11:45-13:15 Seminar    
 11.05.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 11.05.2018    13:45-15:00 Seminar