FKC0064/2 - Digiturunduse rakendamine

Täienduskoolituse koostööpartner on Nobel Digital OÜ

Toimumise aeg

09.09.2021 - 23.09.2021

Registreerimise tähtaeg

09.09.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikooli Nova ja Mare maja

Maht

56 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

digiturundusega tegelevad inimesed

Eesmärk

tutvuda digiturunduse olemusega, teoreetiliste käsitlustega, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistetega ning -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.

Sisu

Digiturunduse kanalid, võrdlus traditsiooniliste kanalitega. Digiturundustrateegia koostamine. Veebilehe kasutaja teekond, analüüs ja parendusettepanekud (UX, UI).
Veebilehe analüüsimise tööriistad (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow).
Kodulehe analüüs ja parendusettepanekud. Ülevaade SEO põhitõdedest. Märksõnaanalüüsil põhinev ON-site SEOd toetav veebilehe sisu. PPC ja muud sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistad. Digikampaania loomine, monitoorimine ja optimeerimine.

Õpiväljundid

omab ülevaadet digiturunduse kanalitest, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega;
koostab digiturundustrateegiat;
saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI);
tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow);
analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid;
omab ülevaadet SEO põhitõdedest ja oskab luua märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu;
tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu;
loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Eeldused

vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

õpikeskkond

auditoorium tänapäevase esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

valdkonna tundmine vähemalt MA tasemel

Lõpetamistingimused

loeng, seminar, meeskonnatöö; iseseisvad tööd: digistrateegia ja turundusplaani koostamine; otsingumootoritele optimeeritud sisutekstid ja nende koostamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Martin Paršin, BA reklaam ja imagoloogia, BFM 
Jass Seljamaa, BA PR ja suhtekorraldus, BFM
Mari-Helena Toompere, B.S. Turundus ja reklaam, BFM
Tarmo Tulva, B.S. IT juhtimise eriala, EBS
Martin Kesküll, BA majandus,Tartu Ülikool, MBA turundus, TTÜ
Jüri Hass, diplom, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Kursuse hind

890 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

13

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.09.2021 09:00-17:00 Digiturunduse terviklikkus
16.09.2021 09:00-17:00 Koduleht kui müügikanal
23.09.2021 09:00-17:00 Digikampaaniate loome