FKC0064/2 - Digiturunduse rakendamine

Täienduskoolituse koostööpartner on Nobel Digital OÜ
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.11.2021 - 18.11.2021

Registreerimise tähtaeg

21.11.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool, BFMi Vita maja

Maht

56 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

digiturundusega tegelevad inimesed

Eesmärk

tutvuda digiturunduse olemuse, käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.

Sisu

Digitaalturunduse terviku mõistmine. Teoreetilised lähenemised digitaalturundusele. Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine. Digitaalne transformatsioon. Veebilehe osatähtsus digiturunduses. Veebilehe komponendid ja ülesehitus. On-site ja off-site spetsiifika SEO tööriistad. Turundussõnumite koostamine digireklaamis. PPC kampaaniate loomise tööriistad. FB Pixel. Kampaania tulemuste tõlgendamine, kommunikeerimine. Video kasutamine. Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad

Õpiväljundid

omab ülevaadet digiturunduse kanalitest, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega;
koostab digiturundustrateegiat;
saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI);
tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow);
analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid;
omab ülevaadet SEO põhitõdedest ja oskab luua märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu;
tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu;
loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Eeldused

vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

õpikeskkond

auditoorium tänapäevase esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

valdkonna tundmine vähemalt MA tasemel

Lõpetamistingimused

loeng, seminar, meeskonnatöö; iseseisvad tööd: digistrateegia ja turundusplaani koostamine; otsingumootoritele optimeeritud sisutekstid ja nende koostamine, iseseisvate tööde analüüsimine kontaktõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Martin Paršin, BA reklaam ja imagoloogia, BFM 
Jass Seljamaa, BA PR ja suhtekorraldus, BFM
Mari-Helena Toompere, B.S. Turundus ja reklaam, BFM
Tarmo Tulva, B.S. IT juhtimise eriala, EBS
Martin Kesküll, BA majandus,Tartu Ülikool, MBA turundus, TTÜ
Jüri Hass, diplom, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Kursuse hind

890 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

13

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.11.2021 09:00-16:15 Digiturunduse terviklikkus
11.11.2021 09:00-16:00 Koduleht kui müügikanal
18.11.2021 09:00-16:00 Digikampaaniate loome