HKC0140/2 - Praktiline haridustehnoloogia - Hindamine ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.11.2022 - 21.11.2022

Registreerimise tähtaeg

14.11.2022

Toimumise koht

Google meet

Maht

10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi, iseseisevõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes.

Sisu

Tagasiside ja planeerimine: videotagasiside vahendid (Loom). Tagasiside ja planeerimine: audiotagasiside vahendid


Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas; oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik + külalislektorid

Kursuse hind

60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.11.2022 15:30-17:00 Hindamine. Tagasiside ja planeerimine. Videotagasiside vahendid (Loom vm) Airi Aavik Google meet
21.11.2022 15:30-17:00 Hindamine. Tagasiside ja planeerimine. Audiotagasiside vahendid Airi Aavik Google meet