Praktiline haridustehnoloogia II
Kursuse kood HKC0045/1
Toimumise aeg 16.01.2018 - 18.12.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, kolledž
Sihtgrupp Tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.
Sisu Moodulid:
1. Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine.
2. Ajaleht,voldik,poster - infograafika disainimine mingil teemal.
3. Testide koostamine erinevates veebikeskkondades.
4. Hindamismudeli konstrueerimine.
5. Ekraanivideo ja videotesti loomine.
6. Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga.
7. Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks.
8. Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi!
9. Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine.
10. Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine.
Õpiväljundid - oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi;
- mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas.
Eeldused Valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.
Lõpetamistingimused Õppija esitab iga mooduli järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav õpikeskkond: seminariruumid, e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 60 tundi, iseseisevõpe 44)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik jt
Kursuse hind 280 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
PS! Võimalus läbida huvipakkuvad moodulid ka eraldi, valides ühe või mitu teemat. Ühe mooduli hind eraldi läbides on 35 EUR. Mooduli eduka läbimise korral väljastatakse TLÜ tõend. Täpsem info: heli.temper@tlu.ee
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.01.2018    14:00-17:30 1. Joonistusprogrammide kasutamine.    
 20.02.2018    14:00-17:30 2. Ajaleht, voldik, poster - kuidas neid teha?    
 20.03.2018    14:00-17:30 3. Testide koostamine erinevates veebikeskkondades.    
 17.04.2018    14:00-17:30 4. Hindamismudelite koostamine - teooria ja praktika.    
 15.05.2018    14:00-17:30 5. Video (ekraanivideo loomine, videotestid).    
 21.08.2018    14:00-17:30 6. Oma arvuti haldamine.    
 18.09.2018    14:00-17:30 7. Õppemänge tunni mitmekesistamiseks.    
 16.10.2018    14:00-17:30 8. Õppimine läbi liikumisele aktiveerivate õppevahendite.    
 20.11.2018    14:00-17:30 9. Pildistamise ABC.    
 18.12.2018    14:00-17:30 10. Multikas ja koomiks töövahendina.