LTC0392/2 - Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine ("Õiguspsühholoogia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.10.2023 - 15.12.2023

Registreerimise tähtaeg

07.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased

Eesmärk

Omandada teadmisi antisotsiaalse ja vägivaldse käitumise põhjustest, edukatest sekkumisviisidest õigusvastase käitumise vähendamisel ja tõenduspõhistest vägivallariskihindamise meetoditest.

Sisu

Antisotsiaalse käitumise biopsühhosotsiaalne mudel: bioloogilised iseärasused, neuropsühholoogia, psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid. Psüühikahäired ja agressiivsus. Düssotsiaalne, nartsissistlik isiksushäire. Psühhopaatia mõiste ja Tumeda Triaadi isiksusejooned. Vägivallariski hindamise ajalugu. Risk-need-responsivity mudel ja tõenduspõhine käitumise korrektsioon vägivallariski vähendamise eesmärgil. Staatilised ja dünaamilised riskifaktorid vägivallariski hindamisel. Riskihindamise tuntuimad mudelid ja vahendid. Ülevaade taasühiskonnastamisest Eesti vanglasüsteemis.

Õpiväljundid

teab antisotsiaalse ja vägivaldse käitumise peamisi põhjuseid ja riskitegureid, psüühikahäireid ja isiksuse eripärasid, mis soodustavad vägivaldset käitumist; tunneb vägivallariski hindamise ajalugu, tuntumaid meetodeid ja mõõdikuid; teab peamisi tõenduspõhiseid õigusvastase käitumise riski vähendamise meetodeid.

Eeldused

On bakalaureusekraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses. Oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt õppetegevust toetav virtuaalne sünkroonset suhtlust võimaldav keskkond

koolitaja kompetentsus

Mari-Liis Mägi (MA psühholoogias) Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku kliiniline kohtupsühholoog, riiklikult tunnustatud ekspert kohtupsühholoogia alal. Omab Kliiniline psühholoog 7 ja Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 kutseid. Ta on Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis vastutav õppejõud magistriõppe aines “Kohtupsühholoogia”. Samuti teostab ta kohtupsühhiaatrilisi- ja kohtupsühholoogilisi kompleksekspertiise.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõtteil. Loengud, harjutused, juhtumitöö analüüs ja kirjalik klienditöö analüüs

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mari-Liis Mägi

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.10.2023 10:00-17:15 Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine Aleksander Pulver T-307
23.11.2023 10:00-17:15 Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine Mari-Liis Mägi M-648