Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu
Kursuse kood FKC0082/1
Toimumise aeg 10.09.2020 - 01.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja
Sihtgrupp väikeettevõtjad, kes on huvitatud omanäolisest kodulehest ja veebiturundusest
Eesmärk õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel
Sisu Eri meetodid, kuidas edastada ühe projekti raames oma sihtgrupile ettevõtte kodulehel ja veebiturunduses nii sõnalist kui ka visuaalselt sõnumit.
Õpiväljundid analüüsib probleeme ja leiab disainimõtlemise loovas võtmes lahendusi; kasutab loominguliselt digitaalseid lahendusi; uurib iseseisvalt oma sõnumi sihtgruppi; loob sihtgrupiti kõnetava sõnumi; loob lihtsamaid veebilehe prototüüpe, on omandanud nende loomise põhitõed; on saanud väikeses meeskonnas töötamise kogemuse.
Eeldused arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel
Lõpetamistingimused Loeng, praktikum ja iseseisva tööna loominguliste koduülesannete lahendamine. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal lugu jutustav prototüüp oma ettevõtte veebikeskkonnast.
Õpikeskkond klassiruum tänapäevase esitlustehnikaga
Koolitaja kompetentsus audiovisuaalne loojutustus ja/või veebidisain minimaalselt BA tasemel
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Neveli Niit, BA audiovisuaalne meedia BFM, BA teenuste juhtimine ja turundus TTÜ
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.09.2020    09:00-17:15   Neveli Niit, BFM  
 17.09.2020    09:00-17:15   Neveli Niit, BFM  
 24.09.2020    09:00-17:15   Neveli Niit, BFM  
 01.10.2020    09:00-17:15   Neveli Niit, BFM  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp