Praktiline haridustehnoloogia: infograafika disainimine
Kursuse kood HKC0051/1
Toimumise aeg 20.02.2018
Toimumise koht TLÜ Haapsalu kolledž
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp Tegevõpetajad
Eesmärk Saada ülevaade infograafika (ajaleht, voldik, poster) disainimise põhimõtetest ja võimalustest.
Sisu Ülevaade infograafika koostamise põhimõtetest, võimalustest ja töövahenditest. Ajalehe, voldiku või posteri disainimine valitud teemal.
Õpiväljundid Õppija saab ülevaate, kuidas disainida infograafikat (ajaleht, voldik, poster) vastavalt teemavalikule.
Eeldused Valmisolek rakendada õpitut igapäevases töös.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval ning disainib valitud teemal infograafika.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 2
Registreerimise tähtaeg 16.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.02.2018    14:00-17:30 Infograafika disainimine Airi Aavik 203
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp