Õppejõud kui õppija, arendaja ja uurija (I moodul)
Kursuse kood HRC0175/1
Toimumise aeg 09.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410
Sihtgrupp Õppejõud
Eesmärk saada ülevaade õppejõu identiteedist, rollidest ja vastutusest, mõista enda õpetamispraktikate uurimise ja arendamise vajalikkust.
Sisu Õppija identiteet, rollid, vastutus; õppimise teooriad, viisid ja võimalused; oma õppimise tõenduspõhine uurimine; sissejuhatus ja iseseisva töö – õppejõu arengumapp.
Õppejõu identiteet, rollid, suhted, tegevused, vastutus; õppejõu töö tõenduspõhine uurimine
Õpiväljundid - on saanud ülevaate õppejõu identiteedist, rollidest ja vastutusest;
- on mõistnud õpetamispraktikate uurimise ja arendamise vajalikkust;
- teab, kuidas õppijaid õppetegevuses tulemuslikult ja kaasavalt toetada.
Eeldused Töötab kõrgkoolis õppejõuna (hakkab töötama kõrgkoolis õppejõuna)
Lõpetamistingimused Seminarid, interaktiivsed lühiloengud, grupitööd, erinevad aktiivõppemeetodid jm. Iseseisvad tööd: eellugemine, arengumapp*
Õpikeskkond Tänapäevased õpperuumis Tallinna Ülikooli linnakus
Koolitaja kompetentsus Halliki Põlda, PhD (elukestva õppe lektor); Larissa Jõgi, PhD (andragoogika professor)
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Halliki Põlda
Kursuse hind 110 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Ühe õppepäeva tasu on 110€ osaleja kohta
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee