Visuaalkunstiteraapia alused
Kursuse kood LTC0039/3
Toimumise aeg 13.09.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.
Eesmärk saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel ja visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ning visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamise oskuste omandamiseks.
Sisu Ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid..
Õpiväljundid - on teadlik visuaalkunstiteraapia kujunemisest ja taustateooriatest;
- teab kunsti teraapilise rakendamise põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada kunstipõhiseid tehnikaid terviseedenduslikel eesmärkidel;
- omab visuaalkunsti teraapilise rakendamise kogemust
Eeldused Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal), soov kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 160 tundi, iseseisevõpe 464)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Prof. Eha Rüütel, Marika Ratnik MSc., Kai-Liis Gramakovski, MSc., Mari Lipp, MSc., Ene Kivi, MSc., Katrin Heinloo, MSc.
Kursuse hind 1008 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 639 1752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.09.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm I Mari Lipp Rä49- 310
 13.09.2018    14:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 14.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 15.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 05.10.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm I Mari Lipp Rä49- 310
 06.10.2018    10:00-13:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 06.10.2018    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm I Mari Lipp Rä49- 310
 09.11.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm II Katrin Heinloo Rä49- 310
 10.11.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä49- 310
 30.11.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm II Katrin Heinloo Rä49- 310
 01.12.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä49- 310
 04.01.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemuse rühm II Katrin Heinloo Rä49- 310
 04.01.2019    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
 05.01.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
 01.02.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
 02.02.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia praktikum Eha Rüütel Rä49- 310
 02.02.2019    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine Marika Ratnik Rä49- 310
 28.02.2019    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia praktikum Eha Rüütel Rä49- 310
 01.03.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine Marika Ratnik Rä49- 310
 02.03.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä49- 310
 02.03.2019    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine Marika Ratnik Rä49- 310
 12.04.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia praktikum Eha Rüütel Rä49- 310
 12.04.2019    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II Ene Kivi Rä49- 310
 13.04.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine Marika Ratnik Rä49- 310
 09.05.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia praktikum Eha Rüütel Rä49- 310
 10.05.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II Ene Kivi Rä49- 310
 11.05.2019    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II Ene Kivi Rä49- 310
 
MOODULID
Kunstid teraapias
Omakogemuse rühm I (VKT)
Omakogemuse rühm II (VKT)
Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad
Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I
Visuaalkunstiteraapia praktikum
Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine
Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II