Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel
Kursuse kood HTC0026/13
Toimumise aeg 09.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Paadi 5, Hotell Hestia Europa konverentskeskus
https://www.hestiahotelgroup.com/europa/...
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
Sisu Keeleabi allikad. Suur või väike algustäht. Arvud, loetelude vormistamine. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimise võimalused. Lause optimaalne pikkus ja komahirm. Perekonnanimede käänamine. E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised, kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Praktilised harjutused ja näited elust.
Õpiväljundid oskab koostada selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
Eeldused Eesti keele oskus kesktasemel
Lõpetamistingimused Õppemeetodid: Interaktiivne loeng, arutelud, praktilised harjutused, teksti analüüs paaristööna.
Õpikeskkond Koolitusruumis on kirjutamiseks lauad. Ruumis on piisavalt valgust, et osalejad saaksid kirjutada ja materjalidesse märmeid teha. Ruumis on dataprojetor, pabertahvel ja markerid.
Koolitaja kompetentsus Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reili Argus, PhD
Kursuse hind 192 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.09.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp