Rõõm ja avastamine lapse esimestel eluaastatel
Kursuse kood TKC0051/1
Toimumise aeg 17.03.2014 - 18.03.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp lapsevanemad
Eesmärk saada ülevaade mängulise õppe meetoditest ja võimalustest lapse varajase arengu toetamiseks.
Sisu Väikelapse areng ja selle toetamise võimalused.
Väikelapse mäng.Erinevad vahendid ja võimalused väikelaste liikumistegevustes.
Erinevate vahendite kasutamine väikelaste tundides.
Ühe mängu mitu nägu - hea praktika näiteid 0 - 3 eluaastatel.
Loovtegevused.
Õpiväljundid omab ülevaadet mängulise õppe erinevatest meetoditest ja võimalustest lapse varajase arengu toetamiseks.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad PhD Maria Tilk; MA Solvi Kruus; Nele Kivinukk
Kursuse hind 105 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee