TKC0051/1 - Rõõm ja avastamine lapse esimestel eluaastatel

Toimumise aeg

17.03.2014 - 18.03.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)

Sihtgrupp

lapsevanemad

Eesmärk

saada ülevaade mängulise õppe meetoditest ja võimalustest lapse varajase arengu toetamiseks.

Sisu

Väikelapse areng ja selle toetamise võimalused.
Väikelapse mäng.Erinevad vahendid ja võimalused väikelaste liikumistegevustes.
Erinevate vahendite kasutamine väikelaste tundides.
Ühe mängu mitu nägu - hea praktika näiteid 0 - 3 eluaastatel.
Loovtegevused.

Õpiväljundid

omab ülevaadet mängulise õppe erinevatest meetoditest ja võimalustest lapse varajase arengu toetamiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Maria Tilk; MA Solvi Kruus; Nele Kivinukk

Kursuse hind

105 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee