HKC0223/2 - Õpetamine ja õppimine: juhendite loomine ja ekraanisalvestus ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

14.10.2024 - 28.10.2024

Registreerimise tähtaeg

07.10.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Omandada teadmisi juhendite loomiseks ja ekraanisalvestuse kasutamiseks.

Sisu

Õpetamine: juhendite loomine. Ekraanisalvestus. Audiosalvestus.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab, kuidas luua elektroonseid õpijuhendeid ja kasutada ekraanisalvestust.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.10.2024 15:00-17:15 Juhendite loomine. Airi Aavik Google Meet
28.10.2024 15:00-17:15 Ekraanisalvestus. Audiosalvestus. Airi Aavik Google Meet