3D mudel, disain ja printimine
Kursuse kood AYC0254/2
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased
Eesmärk saada tuge baasteadmiste kujunemiseks 3D modelleerimise valdkonnas ja ülevaade mudelite loomisest, skaneerimise võimalustest ja 3D printimisest.
Sisu Programmi Solid Edge kasutamise põhimõtted. Traditsiooniline- ja sünkroonmodelleerimine. Koostu mooduli kasutamine. Otstarbekate modelleerimislahenduste valik.
Praktilise tööna ehitatud auto mudel.

Ülevaade Blender programmist. Modelleerimine. Materjalid, valgus.
Objektide animeerimine skeletiline animeerimine, osakeste (particle) kasutamine. Animatsiooni visualiseerimine videoks.
Praktilise tööna täiendatakse loodud mudelit, lisatakse mudelile „autojuhiks“ töö autori skaneeritud kujutis.

3D printimine FDM meetodil 3D printeri ettevalmistamine ja hooldamine, peamised probleemid ja võimalikud lahendused, printimismaterjalide liigid. 3D printeri tarkvara kasutamine 3D skaneerimine Kinecti ja MakerBot Digitizer'i baasil.
Õpiväljundid teab modelleerimisest programmiga Solid Edge;
saab hakkama programmis Blender mudeli täiendamise ja visualiseerimisega;
omab ettekujutust skaneerimise ja 3D printimise võimalustest.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Komplekshindamine: osavõtt õppepäevadest, sooritatud kodused ülesanded ja valminud töö esitamine.
Praktiliste töödena luuakse Auto mudel programmi Solid Edge abil.
Skaneeritakse kursuslase mudel.
Visualiseeritakse loodud mudel programmi Blender abil
Prinditakse valminud tulemus.
Õpikeskkond Talllinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Tallinna Ülikooli õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kalle Kivi
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Digitehnoloogiate instituut, Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00-15:30   Kalle Kivi  
 16.02.2019    10:00-13:30   Kalle Kivi  
 02.03.2019    10:00-13:30   Tanel Toova  
 16.03.2019    10:00-13:30   Andrus Rinde  
 30.03.2019    10:00-13:30   Andrus Rinde  
 13.04.2019    10:00-13:30   Kalle Kivi