Organisatsiooni toimimine ja protsessijuhtimine ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0022/1
Toimumise aeg 20.09.2017 - 04.10.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-242 ja Uus-Sadama 5, M-649
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Keskmise ja suure ettevõtte juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, IT juhid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.
Eesmärk kujundada teadmised sellest, millised on andmekaitsega seonduvad nõuded organisatsiooni juhtimisele ja töökorraldusele ning organisatsioonis rakendatavatele riskihaldamise meetmetelele, kuidas korraldada ja tõendada nende nõuete täitmist.
Sisu Andmekaitsega seonduvad organisatsiooni töökorralduse reeglid ja poliitikad:
- millised on nõuded ettevõtte ja asutuse töö- ja asjaajamise korraldusele, mis seonduvad andmekaitse valdkonnaga;
- millistele dokumentidele põhineb organisatsiooni töö- ja asjaajamise korraldus andmekaitse valdkonnas;
- kuidas toimub andmekaitsealase teabe haldamine, sh dokumenteerimine, säilitamine, taasesitamine ja arhiveerimine;
- kuidas tõendada nõuete täitmist.

Riskijuhtimine:
- riskihalduse mõiste ja üldised põhimõtted;
- riskihalduse nõuded ja praktika andmekaitse valdkonnas;
- kuidas tõendada nõuete täitmist.
Õpiväljundid teab ja mõistab, millised on nõuded organisatsiooni juhtimisele ja töökorraldusele ning organisatsioonis rakendatavatele riskihaldamise meetmetelele andmekaitse valdkonnas, kuidas korraldada ja tõendada nende nõuete täitmist.
Eeldused töötamine keskmise ja suure ettevõtte juristi, riskijuhi, vastavusjuhi, või IT juhina, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine loengupäevadel. Koolitusel kasutatakse õpitu mõistmise hindamiseks ja teadmiste kinnistamiseks nii teoreetilisi analüüse ja mõttearendusi kui ka praktilisi ülesandeid ja teste.
Õpikeskkond Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 230 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.09.2017    13:00-16:15 Organisatsiooni sise- ja äriprotsessid, töökorralduse reeglid ja poliitikad, visioon, missioon, eesmärgistamine Kristo Krumm A-242
 27.09.2017    09:00-16:15 Riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikud ja meetodid Kristo Krumm M-649
 04.10.2017    09:00-12:15 Projektijuhtimise olemus, projektijuhtimise tehnikad Kristo Krumm A-242