Organisatsiooni toimimine ja protsessijuhtimine ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0022/1
Toimumise aeg 20.09.2017 - 04.10.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-242 ja Uus-Sadama 5, M-649
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Keskmise ja suure ettevõtte juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, IT juhid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.
Eesmärk omandada teadmisi rakendamaks andmekaitsealaseid õigusakte ja pädevaid turvameetmeid ja tagamaks vastutava töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ning seonduvat auditeerimist.
Sisu Organisatsiooni sise- ja äriprotsessid, töökorralduse reeglid ja poliitikad , visioon, missioon, eesmärgistamine. Riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikud ja meetodid.
Projektijuhtimise olemus, projektijuhtimise tehnikad.
Õpiväljundid - teab ja tunneb organisatsiooni väärtusi, visiooni, missiooni, eesmärke, sise- ja äriprotsesse, toimimise põhiolemust ja reegleid;
- teab riskianalüüsi vajalikkust ja tehnikaid;
- teab projektide juhtimise olemust ja projektijuhtimise tehnikaid.
Lõpetamistingimused Osalemine loengupäevadel. Test teoreetiliste teadmiste ja praktiliste ülesannete lahendmiseks.
Õpikeskkond Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 230 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.09.2017    13:00-16:15 Organisatsiooni sise- ja äriprotsessid, töökorralduse reeglid ja poliitikad, visioon, missioon, eesmärgistamine Kristo Krumm A-242
 27.09.2017    09:00-16:15 Riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikud ja meetodid Kristo Krumm M-649
 04.10.2017    09:00-12:15 Projektijuhtimise olemus, projektijuhtimise tehnikad Kristo Krumm A-242