Lugu liigutuse taga- liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara
Kursuse kood LTC0173/1
Toimumise aeg 09.02.2018
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades.
Sisu ⁃ Liigutuse loomine koos lastega;
⁃ keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus;
⁃ eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara;
⁃ liigutuste leidmine lähtuvalt tunni ülesehitusest;
⁃ muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures;
⁃ erinevate ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga;
⁃ erinevate vahendite loov kasutamine liikumistegevuses;
⁃ loovtants ja loovliikumine;
- aastaring liikumitegevuses.
Õpiväljundid Tunneb harjutusvara, mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistegevust; oskab lõimida erinevaid ainevaldkondi liikumitegevuse teemadega.
Eeldused Tegelemine eelkooliealiste lastega.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalus praktilist laadi lähiõppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste liikumistegevuses.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline, praktiliseks tegevust toetabv.
Koolitaja kompetentsus Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala ning koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Kalli-kalli Lasteaias. Lisaks juhendab ta balletitunde ja kaasaegsetantsu tunde Püha Johannese Koolis ning lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides. Koolitaja on ennast täiendanud kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule. Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 10 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja ning Risti Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojektides.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing
Kursuse hind 64 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kerget lõunat, materjale ja TLÜ tõendit eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.02.2018    10:00-13:00 Seminar/praktiline tegevus    
 09.02.2018    13:00-13:30 Lõuna    
 09.02.2018    13:30-15:00 Seminar/praktiline tegevus