LTC0273/1 - Valuravi müütide ja tegelikkuse käsitlus treenerile

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.12.2019

Registreerimise tähtaeg

03.12.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne., kes töötavad igapäevaselt treenitavatega.

Eesmärk

saada ülevaade ja õppida nõustama treenitavat valu korral

Sisu

Valu on miski, millest ei saa üle ega ümber. Ometi ei käsitleta seda õppeprotsessis eraldi teemana kuigi tihti. Krooniline valu on meditsiinisüsteemis kõige suurem ja kulukam probleem. Kuigi meditsiin järjepidevalt areneb ja ravi efektiivsus paljude haigusseisundite korral tõuseb, ei saa sama öelda valuravi kohta. Näib, et mida rohkem ravida, seda suuremaks probleem kasvab (A. Deyo et al, 2009). Selle põhjuseks võib olla meie iganenud arusaam valust. Viimaste aastatega on valuteadus kõvasti arenenud ja selles töötoas tahamegi anda ülevaadet, kuidas valu käsitlus uute teadmiste najal muutumas on. On leitud, et inimestele valu selgitamine (therapeutic neuroscience education) on teadusmaastikul populaarsust koguv teraapiaviis, tõstes teraapiate tulemuslikkust ja raviga rahulolu.
Töötoas ühildame teoreetilised teadmised praktikaga õppides kasutama suhtlus- ja ravistrateegiaid nii valu ennetamiseks, raviks kui ka sellega toimetulekuks. Eriline tähelepanu on liikumise ja valu seostel.

Valuravi müüdid ja tegelikkus:
• Mis on biopsühhosostsiaalne valumudel?
• Kuidas eristada notsitseptiivset (ägedat-), neuropaatilisi (närvi-) ja neuroplastilist (kroonilist-) valu?
• Valuravi mõjutavad spetsiifilised ja mittespetsiifilised tegurid.
• Kuidas treeneritöös vältida notseeboefekti ja suurendada platseeboefekti?
• Treeningute kohandamine (harjutuste valik, programmi ülesehitus, regressioonid ja progressioonid) vastavalt valu liigile (äge, krooniline ja närvivalu) ja kliendi tagasisidele.
• Kuna suunata treenitav edasi arsti või füsioterapeudile?
• Kuidas teha kaasaegset valualast nõustamist treenitavale ja kommuuni tasemel, et edendada valuga inimeste liikumsiharjumusi ja toimetulekut?

Õpiväljundid

omab ülevaadet ning oskab eristada valu erinevaid vorme oma treenitavate nõustamisel.

Eeldused

teemast huvitatud osaleja

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi kuni 30-kohalises loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Taavi Metsma on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala. On läbinud rehabilitatsiooni- ning abivahendi spetsialistide täiendkoolituse. Huviorbiidiks on valu, vigastuste ja funktsiooni parandamine ning ergonoomika ja tervisealaste koolituste läbiviimine

Lõpetamistingimused

osalemine ja kaasa tegemine täismahus seminaril. Kuna tegemist praktilise töötoaga, kus omandadakse praktilone harjutusvara läbitegemisega, siis palun selga planeerida mugav sportlik riietus.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Taavi Metsma

Kursuse hind

120 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.12.2019 10:00-16:45 seminar, loeng