Villase salli kudumine telgedel
Kursuse kood LTC0136/2
Toimumise aeg 21.08.2018 - 25.08.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp õpetajad, huviringijuhid, käsitööhuvilised, käsitöö teemavaldkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid.
Eesmärk saada ülevaade telgedel kootud tekstiilidest; tundma õppida alg- ja tuletatud kangaid, õppida käsitsema kangastelgesid.
Sisu Villaste kangaste valmistamise tehnikad ning kujundamise alused.
Alg- ja tuletatud kangaste siduseõpetus, kangakudumise põhimõisted/terminoloogia; vastavate kangatehnikate eeltööd (materjalide kulu arvestamine, valmistatava kanga siduse määramine, kavandamine ja tööjoonise valmistamine, lõime käärimine ja teljele rakendamine, kudumine, kanga viimistlemine).
Telgedel on kootud toimsete sidustega tööproovid ning toimse sidusega villane sall.
Õpiväljundid on saanud ülevaate tarbetekstiilide temaatikast; teab ja tunneb alg- ja tuletatud kangaste tehnoloogiaid ning nende omadusi, kangakudumise terminoloogiat ja mõisteid; oskab tööd planeerida ja teostada ideest tooteni.
Eeldused eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolitus toimub 10 päevase 35 tunnise kontaktõppe (sisaldab loenguid, arutelusid individuaalset juhendamist) + 17 tunnise iseseisva töö sessioonina.
Iseseiseva töö osa:
• Teemakohase teabe/ideede kogumine – siduse valik salli kudumiseks;
• Kavandi koostamine (A3/A4 formaadis)– ideede otsimine, talletamine, läbitöötamine, jäädvustamine;
• Villaste harjutusproovide kudumine kiritelgedel – õpimapi koostamine;
• Villase sallli/suurräti kavandamine ja kudumine kiritelgedel, loovtöö esitlemine.
Õpikeskkond kangakudumise õppetöökoda, vajalik kangastelgede olemasolu ja selleks vajalikud lisatöövahendid.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 35 tundi, iseseisevõpe 17)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
NB! Osavõtumaks sisaldab materjalide kulu. Telgedel kootakse toimsete sidustega tööproovid + toimse sidusega villane sall.
Minimaalne osalejate arv 3
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiina Vänt, 553226359, tiina.vant@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.08.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 21.08.2018    10:00-18:00 Toimse kanga siduseõpetus. Tuletatud toimsed kangad; tööproovide kudumine. Tiia Artla  
 22.08.2018    10:00-18:00 Tööproovide kudumine; kangatehnikate eeltööd (materjalide kulu arvestamine, valmistatava kanga siduse määramine, kavandamine ja tööjoonise valmistamine, lõime käärimine). Tiia Artla  
 23.08.2018    10:00-18:00 Kanga rakendamine teljele; valitud siduse nöörimine; kudumismaterjali ettevalmistamine; kudumine. Tiia Artla  
 24.08.2018    10:00-18:00 Kudumine Tiia Artla  
 25.08.2018    10:00-18:00 Kudumine ja viimistlemine. Tiia Artla