Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest
Kursuse kood HRC0122/8
Toimumise aeg 17.06.2019
Toimumise koht Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
https://www.ag.tartu.ee/
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk saada ülevaade mõningatest toimivatest õppimisstrateegiatest, õpimotivatsiooniga seotud teooriatest ja keskkonna rollist mõlema toetamisel.
Sisu Mis on õppimisprotsessi olemus, sh neurobioloogilisel tasandil; miks see võiks olla klassiruumis oluline (tausta)teadmine. Millised on efektiivsed õpistrateegiad ja miks just need. Võimekususkumused ja arengut toetava tagasiside mõtestamine võimekususkumustest lähtuvalt. Isemääramisteooria, autonoomne vs kontrollitud motivatsioon ja psühholoogilised baasvajadused kui autonoomse motivatsiooni alus.
Õpiväljundid teadvustab õppimisprotsessi olemuse mõistmise vajalikkust õpetamisel;
teadvustab, mis võiksid olla efektiivsemate ja vähem efektiivsemate õppimisviiside taustategurid;
omab esmast sissevaadet autonoomse motivatsiooni, õppimisega seotud eneseregulatsiooni ja pingutuse suunamise toetamise võimalustesse.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus on planeeritud ühele õppepäevale
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Grete Arro
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Tellimuskoolitus.
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774 , marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.06.2019    10:00-15:15 Tulemusliku õppimise eeldused. Mis toimub inimese ajus õppimise ajal. Kuidas saab õpetaja õppija õppimist toetada. Grete Arro Tartu