Sotsiaalmeedia võimalused ja väljakutsed. Veebiturvalisus
Kursuse kood HKC0081/1
Toimumise aeg 06.11.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, arvutilabor 203
Sihtgrupp tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada õpikeskkonna kujundamiseks vajalikku haridustehnoloogilist pädevust.

Sisu Sotsiaalmeedia võimalused ja väljakutsed. Suuremad sotsiaalmeedia kanalid. Kanalite kasutamise nipid. Turvalisus sotsiaalmeeidas.
Õpiväljundid teab sotsiaalmeedia turvalisest kasutamisest ja ohtudest, sh kuidas leida sotsiaalmeediast omale vajalikke õppematerjale ja kuidas neid jagada.
Eeldused Arvuti kasutamise oskus
Lõpetamistingimused praktikumis osalemine
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 38 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.11.2018    14:00-17:30