LTC0078/6 - Koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamine

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

08.09.2023 - 12.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

208 akadeemilist tundi (kontaktõpe 34 tundi, iseseisevõpe 174 tundi)

Sihtgrupp

Psühholoogia magistrikraadi, sellega võrdsustatud haridustasemega inimesed või magistriõppe üliõpilased (kes on läbinud koolispühholoogia suuna erialased ained)

Eesmärk

kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad läbi viia koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekti teste ja interpreteerida tulemusi.

Sisu

Psüühika toimimine; osaprotsessid aja tervik; laste testimise iseärasused, testimisega seotud statistilised analüüsid; testide tutvustamine jaläbiviimise katsetamine; testitulemuste interpreteerimine. Testid on põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamiseks. Hinnatakse kognitiivseid protsesse, motivatsiooni, rahulolu, õpikäitumist. 1. klassi jaoks on individuaalselt läbi viidavad testid, 2.-9. klassis on arvutipõhised testid. Lisaks on küsimustik õpetajale.

Õpiväljundid

tunneb hindamisvahendite komplekti koostamiseks olnud teoreetilist lähenemist ning varasemaid vastavaid konstrukte hindavaid teste; teab testitulemuste analüüsimisega seotud statistilisi analüüse; tunneb kooliõpilaste testimise iseärasusi ja esilekerkivaid probleeme, erinevat tüüpi hindamise vahelisis erinevusi ; oskab läbi viia hindamisvahendite komplekti teste, testitulemusi skoorida ja tulemusi interpreteerida

Eeldused

Psühholoogia magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või magistriõppes õppimine, läbitud peavad olema koolispühholoogia suuna erialased ained.

õpikeskkond

40-kohaline auditoorium, mille saab teha ka rühmatööd

koolitaja kompetentsus

erialane ettevalmistus, doktorikraad, erialaste testide koostajad.

Lõpetamistingimused

Osalemine viiel koolituspäeval loengutes, testide läbiviimise harjutamine, osalemine grupitöödes.
Kodutööd: testide läbiviimine, läbiviimise lindistamine, tulemuste kodeerimine ja interpreteeirmine, etteantud jutumite analüüsimine.
Koolituse läbinud saavad põhjaliku hindamist, teste ja nende intrepreteerimist kirjeldava manuaali, juurdepääsu testidele ning õiguse hindamisvahendit oma töös kasutada.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mairi Männamaa, Piret Soodla, Aaro Toomela, Kristi Feldman, Eve Kikas

Kursuse hind

800 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Maksumus sisaldab: koolituspäevi, õppematerjali, tunnistust. Koolituse läbinud saavad tunnistuse ja õiguse hinnata õpilasi koolipsühholoogi hindamisvahendite komplekti KHK testidega. Koolituse läbinud saavad endale kasutamiseks 1.kl testikomplekti ja manuaali.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.09.2023 10:00-17:15 Sissejuhatus kursusesse. 1. klassi testide tutvustamine. 1. klassi testide video vaatamine ja katsetamine Eve Kikas, Aaro Toomela, Piret Soodla, Mairi Männamaa T-307
06.10.2023 10:00-17:15 Testidest, testimisest, testimise üldistest probleemidest. 1.klassi testide lindistuste analüüs. 1. klassi testitulemuste interpreteerimine. Mairi Männamaa, Piret Soodla T-307
03.11.2023 10:00-17:15 Kodutööde ülevaade. Uue juhtumi analüüs ja arutelu. Vanemate klasside testide tutvustamine. Testide läbiviimise ja kodutööga seonduva tutvustamine. Küsimustike tutvustamine. Vanemate klasside testide tutvustamine. Mairi Männamaa, Eve Kikas, Kristi Feldman, Aaro Toomela T-307
22.12.2023 10:00-17:15 Etteantud kodutöö ja ühe uue juhtumi analüüs. Tehniliste probleemidega seotud küsimustele vastamine. Uue juhtumi analüüs. Kristi Feldman T-307
12.01.2024 10:00-15:00 Kodutööde, esilekerkinud probleemide arutelu. Kokkuvõte Mairi Männamaa,Eve Kikas T-307