TSC0008/12 - Beebide ja väikelaste ujutamine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.05.2019

Registreerimise tähtaeg

25.04.2019

Toimumise koht

Tallinn

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.

Eesmärk

saada ülevaade beebide ja väikelaste ujutamisest ning sukeldumisest, läbida ujutamise ja sukeldumise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima oma tegevust.

Sisu

Ülevaade väikelaste ujutamisega seotud lähtekohtadest, nende eelistest ja puudustest. Beebide ja väikelaste ujutamise ja sukeldumise vajalikkus, raskused. Ealise arengu arvestamise iseärasused. Väikelapsele emotsionaalselt ja füüsiliselt ohutu ujutamine ja sukeldumine. Ujutamise ja sukeldumise baasharjutused ja nende funktsionaalsus praktilise tegevusena basseinis.

Õpiväljundid

teab, kuidas juhendada beebisid ja väikelapsi veega kohanema, oskab juhendada mängulisi tegevusi vees, teab ujumise algtõdesid ja oskab õpetada sukeldumist.

Eeldused

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema basseinis vaatlustunni läbiviimine ja osalejatel ise basseinis harjutusvara praktiline läbimine.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine lähiõppes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet POst

Kursuse hind

85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ tõendit.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.05.2019 10:00-12:30 Seminar, näidistundide vaatlus
04.05.2019 12:30-13:00 Lõunapaus
04.05.2019 13:00-14:30 seminar/loeng
04.05.2019 14:30-14:45 Kohvipaus
04.05.2019 14:45-17:00 Seminar, näidistund basseinis, kokkuvõtted