YKC0088/1 - Kohaliku omavalitsuse organisatsioon ja selle juhtimine ("Kohalik valitsemine " koolituse moodul)

Toimumise aeg

09.12.2022 - 03.02.2023

Toimumise koht

Kindlus Kool, Rae vald

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 57 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

Laiendada strateegilise mõtlemise raame kohaliku omavalitsuse juhtimisest ja selle tarvis vajalikest eeldustest, omandada strateegilise planeerimise töövahendid süsteemseks rakendamiseks kohaliku omavalitsuse juhtimises; laiendada teadmisi ja oskusi organisatsiooni arendamisest, töötajate juhtimisest ja meeskonnatöö eesmärgistatud korraldamisest; toime tulla muutuste juhtimisega ja saada töövahendeid muutustega toimetulekuks kohalikus omavalitsuses.

Sisu

Kohaliku omavalitsuse strateegiline juhtimine ja selleks vajalike eelduste kujundamine. Muudatuste juhtimise protsessid kohalikus omavalitsuses ja organisatsiooni edu loomine oma töötajate abil, selleks vajalike teadmiste ja oskuste kujundamisega.

Õpiväljundid

1. Mõistab strateegilise planeerimise protsessi olemust ja teab selle olulisi töövahendeid kohaliku omavalitsuse juhtimises;
2. Oskab viia läbi muudatuste juhtimist organisatsioonis;
3. Tunneb juhtimise tegevuste seotust meeskonna arendamisel ja töö tulemuste sidustamist organisatsiooni arenguga.

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek koolituse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on vähemalt magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega, Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid.

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena, Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi . iga mooduli õppepäevadest; Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd . Iseseisva töö puhul : 1.Individuaaltesti läbiviimine; 2. Rühmatöö kirjaliku kokkuvõte esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Rivo Noorkõiv, Toomas Osvet, Tiina Maiberg, Viola Murd

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 6409382, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.12.2022 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Rivo Noorkõiv Kindluse Kool
13.01.2023 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Toomas Osvet Kindluse Kool
27.01.2023 10:00-16:15 Organisatsioon ja juhtimine Viola Murd,Tiina Maiberg Kindluse Kool