YKC0142/1 - Inimene kui bränd

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.02.2024

Registreerimise tähtaeg

26.02.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

2 akadeemilist tundi (kontaktõpe 2 tundi)

Sihtgrupp

huvilised

Eesmärk

Mõista isiksusebrändi olemust ja selle olulisust töö-ja isikuarengu kontekstis.

Sisu

Tausta loomine, mõistete selgitamine saamaks aru, mis on bränd, brändikuvand ja brändiloome kui me räägime inimesest kui brändist.

Õpiväljundid

Mõistab isiksusebrändi olemust, selle loomise vajalikkust ja eesmärke. Mõtestab isiksusebrändi nii personaalset isiksusena kui ka organisatsiooni liikmena. Analüüsib iseennast persoonibrändi kontekstis. On saanud lihtsad tööriistad, kuidas iseenda persoonibrändi luua ja arendada.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Lektor, koolitaja, õppejõud

Lõpetamistingimused

Aktiivne loeng koostöös auditooriumiga.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristo Krumm

Kursuse hind

35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karinr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20