YKC0143/1 - Inimene kui bränd

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

13.03.2024

Registreerimise tähtaeg

11.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

huvilised

Eesmärk

Mõista isiksusebrändi olemust ja selle olulisust töö-ja isikuarengu kontekstis.

Sisu

Tausta loomine, mõistete selgitamine, saamaks aru, mis on bränd, brändikuvand ja brändiloome kui me räägime inimesest, kui brändist.

Õpiväljundid

Mõistab isiksusebrändi olemust, selle loomise vajalikkust ja eesmärke. Mõtestab isiksusebrändi nii personaalset isiksusena kui ka organisatsiooni liikmena. Analüüsib iseennast persoonibrändi kontekstis. On saanud lihtsad tööriistad, kuidas iseenda persoonibrändi luua ja arendada.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Koolitaja lektor, õppejõud

Lõpetamistingimused

Koolitusmeetoditena keskendutakse lisaks teoreetilistele käsitlustele ka grupiülesandeid, mille käigus selgitatakse välja põhiolemused ja jooned, mis on iseloomulikud isiksusebrändile. Selleks on olemas nii etteantud vabas vestlusvormis teemad kui ka personaalne töö iseendaga.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristo Krumm

Kursuse hind

60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karinr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15