LTC0191/1 - Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.11.2018

Registreerimise tähtaeg

20.11.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, erinevate sporidalade treenerid, lasteaia õpetajad, liikumisõpetajad.

Eesmärk

tõsta teadlikkust rühi olemusest, õppida tundma põhilisi rühihäireid ja täiendada oma oskustepagasit testide ja harjutustega rühihäirete korrigeerimisel; osata õpetaja/treenerina märgata rühiga seotud probleeme varakult ning suunata nii lapsi kui lapsevanemaid nendega tegelema.

Sisu

Rüht on otseses seoses meie igapäevaelu üldse kvaliteediga. Oskuskil rühihäirete märkamine ja korrigeerimine aitab ennetada suuremaid vaegusi tulevikus.
Seminar pakub osalejatele teoreetilisi teadmisi rühi valdkonnas- rühti toetavad lihased ja riskifaktorid, mis võivad soodustada rühihäirete teket.
Seminaril läbitakse praktilise tegevusena põhilised testid ja harjutused rühihäirete korrigeerimiseks.

Õpiväljundid

Teab põhilisi riskifaktoreid, mis võivad viia rühihäirete tekkeni;
oskab testide abil ära tunda põhilisemad rühivead ning teab soovitusi ja harjutusvara nende korrigeerimiseks.

Eeldused

Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid.

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajaliku esitlustehnika olemasolu. Vajalik praktilise harjutusvara läbiviimise võimalikkus.

koolitaja kompetentsus

omab haridust füsioteraapia erialal ning omandanud magistrikraadi. Ta on täiendanud end lisaks erialastele koolitustel.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd, praktiline harjutusvara ja arutelud.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Signe Valgemäe on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala ning omandanud terviseteaduse magistrikraadi. Ta on täiendanud end lisaks erialastele koolitustele ka Soomes palju populaarsust kogunud treeningkonseptsiooniga (FUSTRA), mille põhirõhk on just rühikorrigeerimisel läbi treeningu, ning töötanud FUSTRA personaaltreenerina ja koolitajana Soomes. Signe on Tallinnas tegutseva Rühikliiniku asutaja ja füsioterapeut.

Kursuse hind

95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.11.2018 10:00-12:00 Seminar
23.11.2018 12:00-12:15 Kohvipaus
23.11.2018 12:15-13:45 Seminar/praktiline tegevus
23.11.2018 13:45-14:15 Lõunapaus
23.11.2018 14:15-17:00 Seminar/praktiline tegevus