Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida
Kursuse kood LTC0191/1
Toimumise aeg 23.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, erinevate sporidalade treenerid, lasteaia õpetajad, liikumisõpetajad.
Eesmärk tõsta teadlikkust rühi olemusest, õppida tundma põhilisi rühihäireid ja täiendada oma oskustepagasit testide ja harjutustega rühihäirete korrigeerimisel; osata õpetaja/treenerina märgata rühiga seotud probleeme varakult ning suunata nii lapsi kui lapsevanemaid nendega tegelema.
Sisu Rüht on otseses seoses meie igapäevaelu üldse kvaliteediga. Oskuskil rühihäirete märkamine ja korrigeerimine aitab ennetada suuremaid vaegusi tulevikus.
Seminar pakub osalejatele teoreetilisi teadmisi rühi valdkonnas- rühti toetavad lihased ja riskifaktorid, mis võivad soodustada rühihäirete teket.
Seminaril läbitakse praktilise tegevusena põhilised testid ja harjutused rühihäirete korrigeerimiseks.
Õpiväljundid Teab põhilisi riskifaktoreid, mis võivad viia rühihäirete tekkeni;
oskab testide abil ära tunda põhilisemad rühivead ning teab soovitusi ja harjutusvara nende korrigeerimiseks.
Eeldused Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd, praktiline harjutusvara ja arutelud.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajaliku esitlustehnika olemasolu. Vajalik praktilise harjutusvara läbiviimise võimalikkus.
Koolitaja kompetentsus omab haridust füsioteraapia erialal ning omandanud magistrikraadi. Ta on täiendanud end lisaks erialastele koolitustel.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Signe Valgemäe on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala ning omandanud terviseteaduse magistrikraadi. Ta on täiendanud end lisaks erialastele koolitustele ka Soomes palju populaarsust kogunud treeningkonseptsiooniga (FUSTRA), mille põhirõhk on just rühikorrigeerimisel läbi treeningu, ning töötanud FUSTRA personaaltreenerina ja koolitajana Soomes. Signe on Tallinnas tegutseva Rühikliiniku asutaja ja füsioterapeut.
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.11.2018    10:00-12:00 Seminar    
 23.11.2018    12:00-12:15 Kohvipaus    
 23.11.2018    12:15-13:45 Seminar/praktiline tegevus    
 23.11.2018    13:45-14:15 Lõunapaus    
 23.11.2018    14:15-17:00 Seminar/praktiline tegevus