Visualiseerimise vahendid
Kursuse kood LTC0232/1
Toimumise aeg 14.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kõik kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida, andes praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua.
Eesmärk läbi proovida ja kasutusse võtta tõhusad teabehaldamise kaardirakendused
Sisu Üks viisidest teavet visualiseerida on nn kaardirakenduste (meelekaart, mõistekaart, vookaart, dialoogikaart) abil. Need vahendid võimaldavad teavet organiseerida ja hallata tavapärasest järjestikusest viisist erinevalt, korrastades seda kahemõõtmelises ruumis tähenduslike seoste kaudu.
Ülevaade visualiseerimise eelistest teabe haldamisel (info kogumisel, korrastamisel ja jagamisel).
Kaks tõhusat rakendust: meelekaart (mind map) ja mõistekaart (concept map). Kaartide rakendusvõimaluste proovimine, alates teabe ülesmärkimisest konspekteerimisel/ intervjueerimisel kuni projekti kavandamise ja esitluse tegemiseni. Kaarte saab valmistada nii paberil pliiatsiga kui ka virtuaalselt.
Õpiväljundid teab ja oskab kasutada tõhusaid teabehaldamise kaardirakendusi.
Eeldused Huvitatud visualiseerimisest. Kaasa võtta sülearvuti
Lõpetamistingimused Koolituse eel saavad osalejad viited allalaetavatele vabavaralistele programmidele ja teemasse sissejuhatavale infole.
Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng. Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks.
Iseseisevtöö sisaldab küsimusi osaljale teema, varasema kogemuse kohta, ootuste osas koolitusel. Registreerinud osaleja saab iseseisvatöö juhendi e-postiga hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.
Õpikeskkond 30 kohaline ruum, is toetab rühmatöö läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Omab erialast kõrgharidust ning 35 a koolitajakogemust
Maht 9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Arno Baltin Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, käesoleval ajal on ta pühendunud akadeemilisele karjäärile Tallinna Ülikoolis, kus peab läbirääkimiste psühholoogia lektori ametit, ja täiendkoolituste läbiviimisele. Arnol on 35 aastat koolitajakogemust. Ta on teinud koostööd koolitus- ja arendusfirmadega Ariko, Fontes PMP, Invicta, Meeskonnakoolitus ja Arendus. Lisaks 20 aastat õppejõukogemust: TÜ, Praktilise Psühholoogia Erakool, EBS, TLÜ-s. Tema käe all on inimesed õppinud kuulamisoskusi, läbirääkimisi, lepitamist, intervjueerimist, rühmatöö meetodeid ja visualiseerimisvahendite kasutamist.
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 9 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.03.2019    10:00-11:30 seminar    
 14.03.2019    11:30-11:45 kohvipaus    
 14.03.2019    11:45-13:15 seminar    
 14.03.2019    13:15-13:45 Lõunapaus    
 14.03.2019    13:45-15:15 seminar    
 14.03.2019    15:15-15:30 kohvipaus    
 14.03.2019    15:30-17:00 seminar