Ristmeedia – mis, miks ja kuidas
Kursuse kood AVC0027/2
Toimumise aeg 30.09.2017 - 02.12.2017
Toimumise koht Nova hoone, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud ristmeediast ja iseenda kui meediatarbija ja – sisu looja arendamisest.
Eesmärk teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeediat kui eriala; saada aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.
Sisu 1. Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
2. Loo jutustamine meedias Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. Täiuslik esitlus.
3. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. Sihtgrupi analüüs ning moodustamine.
4. Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
5.Sotsiaalmeedia eripärad ning kogukonna loomine. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
6. Ristmeedia äri teenistuses.
Õpiväljundid oskab planeerida ristmeedia projekti; oskab ristmeediat analüüsida ja mõista, eristada seda teistest meediumitest; oskab ristmeedia sisu tarbida ja seda oma õppimisprotsessis kasutada.
Eeldused Minimaalne haridustase – omandatud põhiharidus, eelnevaid kogemusi ja teadmisi ristmeediast ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Auditoorne õppetöö on TLÜ ruumides. Kasutatavad õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelud, praktiline grupitöö. Iseseisva tööna vaja koostada kursusetöö.
Õpikeskkond Tallunna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Tallinna Ülikooli õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sandra Truija
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, +372 619 9908, katrin.kuusik@tlu.ee
Avatud akadeemia, Teele Viil, +372 640 9369, teele.viil@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.09.2017    11:00-14:00      
 14.10.2017    11:00-14:00      
 28.10.2017    11:00-14:00      
 11.11.2017    11:00-14:00      
 25.11.2017    11:00-14:00      
 02.12.2017    11:00-14:00