FKC0143/3 - Digitaalse õpimängu disainimine

Kursusele on oodatud gümnaasiumide õpilased üle Eesti, vajalik inglise keele oskus algtasemel.

Toimumise aeg

07.11.2023 - 26.03.2024

Toimumise koht

veeb

Maht

120 akadeemilist tundi (kontaktõpe 31 tundi, iseseisevõpe 89 tundi)

Sihtgrupp

oodatud on nii tehniliste kui ka loominguliste huvidega gümnasistid

Eesmärk

tutvuda õpimängu praktiliste sisuliste ülesannete kaudu mängude loomise protsessiga ja saada võimalus ise meeskonnaliikmena osaleda mängude prototüüpide loomisel ja katsetamisel.

Sisu

Mängude analüüs. Mängu disain ja kompositsioon. Kasutajakogemus (UX) ja kasutajamugavus (UI). Meeskonnatöö oskused. Eri õppeainete kombineerimine mänguliseks õppeprotsessiks.

Õpiväljundid

on analüüsinud õpimängu, probleemõppe meetodil lahendanud tekkivaid kitsaskohti, rakendanud lahendusi loovalt õpimängu stsenaariumi loomisel, disaini ja prototüübi testimisprotsessis ja meeskonnatöös; on harjutanud väga erinevaid ülesandeid.

Eeldused

huvi arendavate mängude, disaini ja IT-valdkonna vastu

õpikeskkond

veebikeskkond

koolitaja kompetentsus

Erialane kõrgharidus, soovitavalt digitaalsete õpimängude erialal

Lõpetamistingimused

Veebitundides osalemine, praktiliste iseseisvate ja meeskonnatöö harjutuste tegemine mängu eri loomisetappides, mille tulemusena valmib mängu prototüüp.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Sigijane MSc, Gabriel Kaine, Osman Sinan Emiroğlu

Kursuse hind

25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Ühekordne osalustasu. Tallinna Teadus- ja Loomekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

30

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
21.11.2023 17:00-18:30 Erinevate mängude analüüsimine
28.11.2023 17:00-18:30 Žanr, stiil ja kompositsioon. Tegelaste analüüs.
05.12.2023 17:00-18:30 Mängu kaasavus ja haaravus. Mängumaailma erinevad kognitiivsed väljendusviisid.
12.12.2023 17:00-18:30 Õppeprotsessi mängustamine. Mõjustamise psühholoogia.
09.01.2024 17:00-18:30 Mõjustamise psühholoogia. Oodatavate õpiradade kaardistamine
16.01.2024 17:00-18:30 Mängu mehaanika. Mängija premeerimine.
23.01.2024 17:00-18:30 Mängu ideed. Vajadustest ideede genereerimine.
30.01.2024 17:00-18:30 Ideede tutvustamine ja arendus.
06.02.2024 17:00-18:30 Projektijuhtimine, etapid. Meeskonna rollid. Mängu stsenaariumide arendamine
13.02.2024 17:00-18:30 Sissejuhatus Unity’sse
20.02.2024 17:00-18:30 Mängu maailma disain. Kompositsioon. Stiil ja esteetika. Psühholoogia. Loogika. Visuaalid. Helidisain.
05.03.2024 17:00-18:30 Tegelaste disain. Isikupära. Tegelase olemus, välimuse disain.
12.03.2024 17:00-18:30 Töö projektidega, meeskondade nõustamine
19.03.2024 17:00-20:45 UX ja UI testimise meetodid. Prototüüpide testimine, lõpuüritus.