RIM6042.YK/2 - Ettevõtluse põhikursus ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.03.2024 - 26.05.2024

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 100 tundi)

Sihtgrupp

väikeettevõtjad, vabaühenduste liikmed jt

Eesmärk

Kujundada teadmised ettevõtlusest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas.

Sisu

Ettevõtlus ja ettevõtja. Ettevõtjate tüübid. Sotsiaalne ettevõtlus. Ettevõtluspoliitika ja ettevõtluskeskkond. Äriideede leidmine ja hindamine. Äriplaani olemus ja vajalikkus. Finantsplaneerimine ettevõtte rajamisel ja käivitamisel. Ettevõtte asutamine ja sellega kaasnevad tegevused ja valikud.

Õpiväljundid

mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse ning ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas; esitab ja põhjendab äriplaani; tunneb ettevõtte rajamisega seotud dokumentatsiooni ja protseduure.

Eeldused

vähemalt keskharidus

koolitaja kompetentsus

ülikooli õppejõud

Lõpetamistingimused

Aine lõpeb eksamiga testi vormis, kus tuleb tunda ettevõtlusega laiemalt seotud põhimõisteid, ettevõtlusviise, kontseptsioone ja seoseid.
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisva grupitöö koostamine ja esitamine. Ettekanded ja tegevus loengutes: kaasüliõpilased annavad igale rühmale 1..5 punkti ettekannete ja aruteluoskuse eest. Pärast iga loengut hindab iga õppija esitletud rühma ning kõigist hinnetest moodustatakse aritmeetiline keskmine, mis omakorda teisendatakse lõpppunktideks. Skaalal: 1 - 0,5 koefitsient, 2 - 0,6 koefitsient, 3 - 0,7 koefitsient, 4 - 0,8 koefitsient, 5 - 0,9..1 koefitsient. Näiteks kui keskmine hinne on 4,
on lõpptulemuseks 0,8*50=40 punkti. Lõpphinne koosneb kahe elemendi: grupitöö ja eksami koondhindena, kumbi element annab 50% koguhindest.
Eksam on kirjalik Moodle'is testi kujul. Kokku 10 küsimust, kõik küsimused on läbitud teemade kohta ja kursuse lõpus esitab õppejõud ka kordamisküsimused harjutamiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirle Truuts

Kursuse hind

1690 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
koolituse hind on kogu ettevõtlusõpetaja mikrokraadiprogrammi kohta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee