Eesti haridussüsteem ja innovatiivsed õpetamispraktikad Eesti koolides
Kursuse kood HRC0285/1
Toimumise aeg 16.11.2020 - 20.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, 29, Tallinna Ülikooli linnak
Sihtgrupp Teachers, school principals in basic and secondary education
Üldhariduskoolide õpetajad ja koolijuhid
Eesmärk saada ülevaade Eesti haridussüsteemist ja reflekteerida Eesti koolides kasutatavate innovatiivsete õpetamispraktikate kasutamise üle.
Sisu Eesti haridussüsteem, ajalugu ja kultuur. Kooli ja ülikooli partnerlus haridusuuenduste loomisel. Uudsed õpetamise, hindamise ja tagasisidestamise praktikad Eesti koolides. Õppimist toetavad IKT-meetodid ja vahendid STEAM õppes. Tuleviku digitaalne õppimine ja mängupõhine õppimine.
Õpiväljundid tunneb Eesti haridussüsteemi ja selle kontekstuaalseid tegureid Eesti ajaloos ja kultuuris; omab ülevaadet Eesti koolides rakendatavatest uudsetest õpetamise, hindamise ja tagasisidestamise praktikatest; on õppinud tundma õppimist toetavaid IKT-põhiseid meetodeid ja vahendeiid STEAM-õppes;arutleb digitaalse õppimise võimaluste üle tulevikus.
Eeldused working in the field of education
Lõpetamistingimused Seminar ja vestlusringid õpetajate ja koolijuhtidega. 4-5 kooli külastus, sh õpilase ja õpetaja töövarjuks olemine, refleksiooniarutelud.
Õpikeskkond Tallinn University and schools.
Koolitaja kompetentsus expert in the field, at least MA-degree
Maht 1 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kätlin Vanari, Jüri Käosaar, Janika Leoste jt
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Grupihinnaga tellimuskoolitus
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.06.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.11.2020    10:00-15:30      
 17.11.2020    10:00-15:30      
 18.11.2020    10:00-15:30     T-410
 19.11.2020    10:00-15:30     T-410
 20.11.2020    10:00-15:30     T-410