HRC0285/1 - Eesti haridussüsteem ja innovatiivsed õpetamispraktikad Eesti koolides

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.11.2020 - 20.11.2020

Registreerimise tähtaeg

19.06.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, 29, Tallinna Ülikooli linnak

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Teachers, school principals in basic and secondary education
Üldhariduskoolide õpetajad ja koolijuhid

Eesmärk

saada ülevaade Eesti haridussüsteemist ja reflekteerida Eesti koolides kasutatavate innovatiivsete õpetamispraktikate kasutamise üle.

Sisu

Eesti haridussüsteem, ajalugu ja kultuur. Kooli ja ülikooli partnerlus haridusuuenduste loomisel. Uudsed õpetamise, hindamise ja tagasisidestamise praktikad Eesti koolides. Õppimist toetavad IKT-meetodid ja vahendid STEAM õppes. Tuleviku digitaalne õppimine ja mängupõhine õppimine.

Õpiväljundid

tunneb Eesti haridussüsteemi ja selle kontekstuaalseid tegureid Eesti ajaloos ja kultuuris; omab ülevaadet Eesti koolides rakendatavatest uudsetest õpetamise, hindamise ja tagasisidestamise praktikatest; on õppinud tundma õppimist toetavaid IKT-põhiseid meetodeid ja vahendeiid STEAM-õppes;arutleb digitaalse õppimise võimaluste üle tulevikus.

Eeldused

working in the field of education

õpikeskkond

Tallinn University and schools.

koolitaja kompetentsus

expert in the field, at least MA-degree

Lõpetamistingimused

Seminar ja vestlusringid õpetajate ja koolijuhtidega. 4-5 kooli külastus, sh õpilase ja õpetaja töövarjuks olemine, refleksiooniarutelud.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kätlin Vanari, Jüri Käosaar, Janika Leoste jt

Kursuse hind

0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Grupihinnaga tellimuskoolitus

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

30

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.11.2020 10:00-15:30
17.11.2020 10:00-15:30
18.11.2020 10:00-15:30 T-410
19.11.2020 10:00-15:30 T-410
20.11.2020 10:00-15:30 T-410