Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus, ajakirjandus
Kursuse kood AYC0130/5
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes soovivad avardada oma silmaringi reklaamist, suhtekorraldusest ja ajakirjandusest ning on avatud kogema õppimist ülikoolis.
Eesmärk toetada sidusat ning laiapõhjalist maailmapilti tänasest kommunikatsiooniühiskonnast, selle toimimisest ning väljendustest; kujundada eeldused tulevaseks erialavalikuks tutvustades kommunikatsiooni valdkondi, sh suhtekorraldus, reklaam ja ajakirjandus, avada nende käsitlusviisid ning problemaatika.
Sisu Reklaam: roll ühiskonnas, peamised mõjumehhanismid, bränd kui reklaamitegevuse tulem, loovkirjutamine. Suhtekorraldus: kommunikatsioon. Ajakirjandus.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus on mõeldud gümnaasiumi ja kutsekooli noortele. Kursuse eesmärk on toetada sidusat ning laiapõhjalist maailmapilti tänasest kommunikatsiooniühiskonnast, selle toimimisest ning väljendustest.
Õpiväljundid saab aru tänapäevase kommunikatsiooniühiskonna toimimisest, tunneb ära selle peamised ilmingud meedias ning mõistab senisest küpsemalt ajakirjanduse, suhtekorralduse ja reklaami toimet; omab enam teadmisi langetamaks otsuseid oma tulevase erialavaliku üle.
Eeldused Omandatud põhiharidus. Eelnevaid teadmisi kommunikatsiooni liikidest ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Osavõtt õppepäevadest (min 80%) ning kodutööde sooritamine. Kodutöö seisneb konkreetse väljaande analüüsist erinevate moodulite lõikes etteantud kriteeriumite põhjal.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditoorium
Koolitaja kompetentsus Tallinna Ülikooli õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kristel Abel, Tiina Hiob, Priit Hõbemägi, Mart Soonik
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199 908, Katrin.kuusik@tlu.ee
Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 6409 369, teele.ilvest@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:00-15:00 Kommunikatsioon: suhete looja, täiustaja ja säilitaja Kristel Abel M-213
 10.03.2018    11:00-14:00 Reklaami 1000 nägu Tiina Hiob M-213
 17.03.2018    14:00-17:00 Mis on ajakirjandus ja kuidas seda teha? Priit Hõbemägi M-213
 24.03.2018    10:00-13:00 Sotsiaalmeedia - kas ajakirjanduse päästja või hukutaja Marju Himma- Kadakas N-207
 31.03.2018    11:00-14:00 Kommunikatsioon, riskid ja kriis. Priit Soonik N-207