Kehakultuurist liikumisõpetuseni
Kursuse kood LTC0105/2
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Räägu õppehoone, Mare õppehoone
Sihtgrupp Gümnasistid, kes on huvitatud kehakultuuri erialast, treeneri koolitusest või kehalise kasvatuse õpetajaks hakkamisest
Eesmärk saada ülevaade kehakultuuri põhimõtetest, saada teada, milliseid teadmisi ja oskusi nõuab treeneri ja õpetaja amet; õppida oma tervise eest hoolitsema.
Sisu Inimese anatoomia. Organsüsteemide füsioloogia. Toitumine. Sportmängud. Motivatsioon. Liikumisharrastus ehk tervisesport.
Õpiväljundid teab inimese keha koostises olevaid organsüsteeme ning nende tähtsust;
teab tuntumaid füsioloogia valdkondi ja funktsionaalseid muutusi;
tunneb toiduga saadavaid toitaineid ning teab nende vajalikkust inimese keha jaoks;
oskab paika panna iseenda jaoks tervistreeningu põhimõtted;
tunneb meeskonnamängude alustalasid ja teab mõtlemise ja suhtumise mõju motivatsioonile.
Eeldused Gümnasistid, kes on huvitatud kehakultuuri erialast, treeneri koolitusest või kehalise kasvatuse õpetajaks hakkamisest
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et loengu materjal on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Erialane kõrgharidus
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Meeli Roosalu
Karin Baskin
Saima Kuu
Raini Stamm
Kadri Pakaste
Kirsti Pedak
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391 752, Madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 15.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    13:00-17:00 Inimese anatoomia M. Roosalu Räägu 49, ruum 301
 03.03.2018    12:00-16:00 Organsüsteemide füsioloogia K. Baskin Räägu 49, ruum 215
 17.03.2018    13:00-17:00 Toitumine S. Kuu Räägu 49, ruum 215
 07.04.2018    12:00-16:00 Sportmängud R.Stamm Räägu 49, ruum 215; ruum 229
 21.04.2018    12:00-16:00 Motivatsioon   Räägu 49, ruum 215
 05.05.2018    12:00-16:00 Liikumisharrastus ehk tervisesport K.Pedak Räägu 49, ruum 215