Subjektiivne ja psühholoogiline heaolu
Kursuse kood LTC0146/2
Toimumise aeg 20.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed.
Eesmärk saada ülevaade nendest psühholoogilistest mehhanismidest, mis mõjutavad eluga rahulolu ning õnnelikkust.
Sisu Subjektiivne heaolu ja keskkond. Psühholoogilise heaolu sõltuvus isiksuse omadustest. Õnnelikkus ja eneseteostus. Kultuuridevahelised erinevused subjektiivses heaolus. Soolised erinevused psühholoogilises heaolus. Üks tüüpilisemaid küsimusi, mida esitatakse iseendale ja teistele, on - kui rahul ollakse eluga ja mis on õnn. Psühholoogias on selles teemas jõutud erinevaid teid pidi tulemusteni, mis kirjeldavad eluga rahulolu ja õnnelikkust mõjutavaid olulisi tegureid. Ilmselt on oluline laiemaltki teada, kuidas ja miks sõltuvad rahuloluhinnangud haridusest, soost ja kultuurist. Kuid veelgi olulisem on teadvustada seda, miks õnn ei sõltu mitte sissetuleku või kinnisvara suurusest, vaid näiteks suhete mustritest ja enesekindlusest. Koolituse raames otsitakse vastust sellelegi, kas teadaolevad isiksuse omadused on olulised rahulolu ja õnnelikkuse jaoks ning kuivõrd on üldse võimalik olla „ise oma õnne sepp“.
Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:
 Subjektiivne ja psühholoogiline heaolu ja selle omadused
 Psühholoogiline heaolu, õnn ja isiksuse omadused
 Subjektiivse heaolu kultuuridevahelised erinevused
Õpiväljundid teab subjektiivse ja psühholoogilise heaolu sarnasusi ja erinevusi ning omadusi, oskab analüüsida heaolu erinevate tüüpide sõltuvust kultuurist
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, grupitööd, arutelud.
Õpikeskkond Kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik on esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab käibemaksu, materjale, kohvipausi ning kerget lõunat)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.04.2018    10:00-11:30 Seminar   216
 20.04.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 20.04.2018    11:45-13:15 Seminar    
 20.04.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 20.04.2018    13:45-15:00 Seminar