Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0037/3
Toimumise aeg 03.02.2018 - 06.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp teraapia, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud kunstide rakendamisest tervise edendamisel.
Eesmärk iseseisvalt planeerida ja läbi viia lühikest kunstiteraapilist protsessi.
Sisu Teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia protsessist ja kunstiteraapilise sekkumise tulemuslikkuse hindamisest erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid teab visuaalkunstiteraapia protsessist, sekkumise tulemuslikkuse ja protsessi hindamise metoodikaid ja tehnikaid erinevatest sihtgruppidest lähtuvalt.

Eeldused bakalaureusekraad
Lõpetamistingimused Iseseisv töö: kirjalik omakogemuse analüüs praktilistele harjutustele tuginevalt.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 80)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik MSc.
Kursuse hind 168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.02.2018    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
 01.03.2018    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
 02.03.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
 03.03.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310
 06.04.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia protsess ja hindamine M. Ratnik Rä49- 310