LTC0025/3 - Tõhus koostöö lapsevanematega

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.09.2018

Registreerimise tähtaeg

05.09.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

saada ülevaade treenerina spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Kuidas soodustada koostööd lapsevanemaga, et nende osalus oleks soodustav ja toetav. Treeneri ja lapsevanema rolli ning vastutuse jaotusest. Lapsevanemate vajadused. Tõhus suhtlemine lapsevanematega.
Treeneri ja lapsevanema rollid ja vastutusalad. Lapsevanemate ootused. Efektiivne suhtlemine lapsevanematega
Treeneri ja lapsevanema koostöö kui ressurss lapse spordikogemuse soodustamisel

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

koolitaja kompetentsus

magistrikaraad sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial; treeneritöö kogemus, oskab juhendada rühmatööd, on juhendanud sportlasi

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova

Kursuse hind

55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hindsisaldab kohvipausi ning TLÜ täiendkoolituse tõendite mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täies mahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.09.2018 10:00-12:00 Seminar
06.09.2018 12:00-12:20 Kohvipaus
06.09.2018 12:20-14:15 Seminar