Muusikateraapia alused
Kursuse kood LTC0077/3
Toimumise aeg 13.09.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Eesmärk kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.
Sisu Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.
Õpiväljundid -teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust
Eeldused Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 156 tundi, iseseisevõpe 468)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Prof. Eha Rüütel; Eve Lukk, PhD; Kaia Laurik, MSc; Jüri Kriisemann, MSc
Kursuse hind 1008 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 639 1752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.09.2018    10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Rä49- 414
 13.09.2018    14:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 14.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä49- 317
 15.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä49- 317
 05.10.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Rä49- 414
 06.10.2018    10:00-13:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä49- 317
 06.10.2018    14:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Rä49- 414
 09.11.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49- 414
 10.11.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49- 414
 30.11.2018    10:00-13:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49- 414
 30.11.2018    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 01.12.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 04.01.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia praktikum Eve Lukk Rä49- 414
 04.01.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 05.01.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 01.02.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Jüri Kriisemann Rä49- 414
 02.02.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia praktikum Eve Lukk Rä49- 414
 02.02.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 01.03.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Jüri Kriisemann Rä49- 414
 02.03.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia praktikum Eve Lukk Rä49- 414
 02.03.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 12.04.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49- 414
 12.04.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia praktikum Eve Lukk Rä49- 414
 13.04.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia praktikum Eve Lukk Rä49- 414
 13.04.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Eve Lukk Rä49- 414
 09.05.2019    14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Eve Lukk Rä49- 414
 10.05.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Eve Lukk Rä49- 414
 11.05.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Eve Lukk Rä49- 414
 
MOODULID
Kunstid teraapias
Muusikateraapia omakogemuse rühm I
Muusikateraapia ajalugu ja teooriad
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad
Muusikateraapia praktikum
Muusikateraapia omakogemuse rühm II
Muusikateraapia protsess ja hindamine
 
DOKUMENDID
Muusikateraapia_alused_ taiendkoolitus_oppekava_2017_18.pdf