LTC0098/3 - Inimese anatoomia ja füsioloogia

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.03.2019 - 13.04.2019

Registreerimise tähtaeg

22.03.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

56 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 20 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, spordialade treenerid või instruktorid, tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad ja –terapeudid, füsioterapeudid ja teised tervise valdkonnas tegutsevad spetsialistid

Eesmärk

saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst ning inimkeha kui ühtse terviku tegevusest.

Sisu

Inimkeha ehituse põhialused: koed, organid, organsüsteemid, nende ehituslikud elemendid ja põhifunktsioonid. Südame veresoonkonna ehitus, vere, vereringe ja südametalitluse füsioloogia. Hingamis-, seede-, kuse-suguelundkonna ehitus ja füsioloogia. Toitainete ülesanded organismis. Aine- ja energiavahetus. Liikumiselundkonna (skelett, liigesed, lihased) ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Lihastalitluse füsioloogia. Organismi regulatsioonimehhanismid: endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Meeleelundite ehituse ja talitluse ülevaade. Hormoonid ja sport. Normaalne toitumine. Liikumiselundkonna norm ja patoloogia ning massaaži põhiprintsiibid.

Õpiväljundid

tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe;
mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi;
tunneb siseelundite ehitust ja talitlust;
teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid;
mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Lisaks loengutes ja seminarides osalemisele tuleb iseseisva tööna koostada analüüs inimese organismi talitluse põhiprintsiipidest ja seda mõjutavad teguritest.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Saima Kuu

Kursuse hind

285 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kerget lõunat koolituspäeval,TLÜ tunnistust 56 akadeemilise tunni mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.03.2019 10:00-15:30 Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus ning tüübid. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus, erinevad tüübid ja lihaskoe füsioloogia. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu
23.03.2019 10:00-15:30 Kere lihased ja kaela lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Õlavöötme ja õlavarre lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Käe lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Vaagnavöötme lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Jala lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Miimilised lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu
12.04.2019 10:00-15:30 Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus; Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Südametegevuse regulatsioon. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Gaasivahetus kopsudes, hingamise regulatsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll
13.04.2019 10:00-15:30 Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Aine- ja energiavahetus, termoregulatsioon ja soojustasakaal. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll