LTC0093/5 - Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.04.2019

Registreerimise tähtaeg

29.03.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, erinevate spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis.

Õpiväljundid

Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse või treening tunnis.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiskes ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lii Lilleoja MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.

Kursuse hind

70 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 7 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.04.2019 10:00-12:00 Seminar
01.04.2019 12:00-12:30 Paus
01.04.2019 12:30-14:30 Seminar
01.04.2019 14:30-14:45 Paus
01.04.2019 14:45-16:00 Seminar