Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus
Kursuse kood LTC0093/5
Toimumise aeg 01.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kehalise kasvatuse õpetaja, erinevate spordialade treenerid või instruktorid.
Eesmärk saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Sisu Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis.
Õpiväljundid Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse või treening tunnis.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiskes ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lii Lilleoja MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.
Kursuse hind 70 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 7 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.04.2019    10:00-12:00 Seminar    
 01.04.2019    12:00-12:30 Paus    
 01.04.2019    12:30-14:30 Seminar    
 01.04.2019    14:30-14:45 Paus    
 01.04.2019    14:45-16:00 Seminar