LTC0103/2 - Väikelaste võimlemine

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.03.2017

Registreerimise tähtaeg

24.02.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

Väikelaste (1,5 - 5 eluaastat) võimlemisega seotud teadmised ja oskused. Võimlemise põhilähtekohad, praktilise tegevusena läbi teha neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• väikelaste kehalise arengu tasemed;
• väikelaste võimlemise alustalad ja ohud;
• baasharjutused erinevas vanuserühmas väikelastele ja nende funktsionaalsus;
• ealist arengut toetavat harjutuskava ja võimlemistunni planeerimine;
• tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine.

Õpiväljundid

teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet Post

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
03.03.2017 10:00-13:00 Loeng, seminar Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisorina. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste võimlemise instruktorina. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõimlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia.
03.03.2017 13:00-13:45 Lõuna
03.03.2017 13:45-17:00 seminar, praktilise harjutusvara sooritamine