Väikelaste võimlemine
Kursuse kood LTC0103/2
Toimumise aeg 03.03.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.
Eesmärk saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Sisu Väikelaste (1,5 - 5 eluaastat) võimlemisega seotud teadmised ja oskused. Võimlemise põhilähtekohad, praktilise tegevusena läbi teha neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• väikelaste kehalise arengu tasemed;
• väikelaste võimlemise alustalad ja ohud;
• baasharjutused erinevas vanuserühmas väikelastele ja nende funktsionaalsus;
• ealist arengut toetavat harjutuskava ja võimlemistunni planeerimine;
• tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine.
Õpiväljundid teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.02.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.03.2017    10:00-13:00 Loeng, seminar Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisorina. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste võimlemise instruktorina. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõimlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia.  
 03.03.2017    13:00-13:45 Lõuna    
 03.03.2017    13:45-17:00 seminar, praktilise harjutusvara sooritamine