LTC0403/1 - Spordi eetiline sisu: kuidas eristada spordis õiget valest ja head halvast?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.03.2022

Registreerimise tähtaeg

01.03.2022

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi, iseseisevõpe 1 tundi)

Sihtgrupp

treenerid ja juhendajad spordialast, treeneri kutsetasemest, kogemusest või taustast sõltumata; kõik teised spordi juures tegutsejad: spordijuhid, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad, vabatahtlikud ja sportlased.

Eesmärk

Tõsta teadlikkust ja arendada mõistmist spordi eetilise sisu ja seda moonutavate põhjuste osas.

Sisu

Väärtused, normid, eetika ja moraal. Spordialade konstitutiivsed ja regulatiivsed reeglid (spordi formalistlik iseloom), kirjeldavad ja moraalsed reeglid (spordi eetos). Aus mäng ja alatu mäng spordis. Sportlik ja ebasportlik käitumine. Spordivõistlus kui võimalus enda sportlikke võimeid testida ja võidu-keskne spordikultuur

Õpiväljundid

Mõistab, mis on eetika ja kuidas see on seotud väärtuste, normide ja moraaliga; tunneb ära, mis on aus mäng, (eba)sportlik käitumine, formaalsed reeglid ja spordi eetos; tuvastab olulisi eetilisi küsimusi enda spordis osalemisega seotult.

Eeldused

eelhäälestuseks panna kirja üks ausa ja/või üks alatu mängu näide oma spordialalt; lugeda Euroopa spordieetika koodeksit (https://eadse.ee/spordieetika-ja-aus-mang/euroopa-spordieetika-koodeks/) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat

õpikeskkond

30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis sobib ka rühmatööks

koolitaja kompetentsus

Joe Noormets (MA sporditeadustes), Tallinna Ülikooli spordisotsioloogia teenekas lektor. Teadustöö valdkond on spordisotsioloogia, keha uuringud, keha kultuuri(de) uuringud, moraalsed ja eetilised aspektid spordis. Lisaks 25-aastasele ülikooli õppejõu staažile on töötanud Eesti Spordi Keskliidus, kehalise kasvatuse õpetajana ja sporditreenerina.

Lõpetamistingimused

Individuaalsete ja rühmas tehtavates lühiharjutustes tõstatatakse ühiselt küsimusi, arendatakse mõttevahetust, antakse vastastikku vihjeid ja töövahendeid spordis eetiliselt vastutustundliku juhendamise ja turvalise keskkonna kujundamiseks. Omandatud teadmiste kinnistamiseks tuleb läbi töötada õpiobjekti „Aus mäng spordis“ (https://www.tlu.ee/opmat/ts/TSK6093/index.html)

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Joe Noormets

Kursuse hind

65 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
03.03.2022 10:00-12:00 Seminar-loeng Joe Noormets
03.03.2022 12:00-12:15 Paus
03.03.2022 12:15-14:00 Seminar-loeng Joe Noormets